eParticipacija(otvori) (zatvori)

Na strani Javne rasprave svi zainteresovani mogu slati komentare, sugestije i  prilagati dokumenate u vezi sa predmetom javnih rasprava.

Organ državne uprave koji pokrene javnu raspravu, zadržava pravo da ne objavi u celini ili delimično komentare koji nisu u vezi sa predmetom javne rasprave.

Elektronska participacija (eParticipacija) je termin koji označava upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT) u procesima javnog upravljanja i vladanja. Uglavnom se odnosi na kvalitetniji kontakt između građana i predstavnika vlasti, na način da omogućava komunikaciju bez nužnosti fizičkog prisustva aktera dijaloga. Kao takva eParticipacija je u potpunoj korelaciji sa elektronskom demokratijom (eDemokratija) i elektronskim upravljanjem (eUpravljanje) tj. omogućava njihovu tehničku izvedbu.

Alati elektronske participacije mogu biti wiki platforme, društvene mreže, blogovi, internet telefonija i druge aplikacije bazirane na Web 2.0 tehnologiji.

Portal eUprava Republike Srbije snažno podržava koncept eParticipacije, uključivanjem svih zainteresovanih građana u procese Javnih rasprava.

eParticipacija

Javne rasprave          Informatori o radu