Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: zaštitu života, lične i imovinske bezbednosti građana; sprečavanje i otkrivanje krivičnih dela i pronalaženje i hvatanje učinilaca krivičnih dela i njihovo privođenje nadležnim organima; održavanje javnog reda i mira; pružanje pomoći u slučaju opasnosti; obezbeđivanje zborova i drugih okupljanja građana; obezbeđivanje određenih ličnosti i objekata, uključujući i strana diplomatska i konzularna predstavništva na teritoriji Republike Srbije; bezbednost, regulisanje i kontrolu saobraćaja na putevima; bezbednost državne granice i kontrolu prelaska granice i kretanja i boravka u graničnom pojasu; boravak stranaca; promet i prevoz oružja, municije, eksplozivnih i određenih drugih opasnih materija; ispitivanje ručnog vatrenog oružja, naprava i municije; zaštitu od požara; protivgradna odbrana; državljanstvo; jedinstveni matični broj građana; elektronsko vođenje podataka o ličnosti; prebivalište i boravište građana; lične karte; putne isprave; međunarodnu pomoć i druge oblike međunarodne saradnje u oblasti unutrašnjih poslova, uključujući i readmisiju; ilegalne migracije; azil; obučavanje kadrova; upravno rešavanje u drugostepenom postupku po osnovu propisa o izbeglicama, kao i druge poslove određene zakonom.

Uverenje o prebivalištu – za podnosioca zahteva
Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim sertifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.

Naziv usluge

Uverenje o prebivalištu – za podnosioca zahteva

Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo unutrašnjih poslova
Policijska uprava za grad Beograd
Uprava za upravne poslove, Ljermontova 12a

Nadzorni organ

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Opis

Zahtev za izdavanje uverenja o prebivalištu podnosi se lično ili preko punomoćnika organu unutrašnjih poslova po mestu prebivališta lica na koje se zahtev odnosi (u Beogradu zahtev se podnosi isključivo Policijskoj upravi za grad Beograd, ulica Ljermontova 12a).

U slučaju podnošenja zahteva elektrnoskim putem, moguće je dobiti isključivo uverenje o prebivalištu za poslednju adresu prebivališta i to isključivo za teritoriju grada Beograda! Ovim servisom su obuhvaćeni slučajevi (svrha izdavanja uverenja) koji su oslobođeni plaćanja Republičke administrativne takse. Za sve ostale slučajeve potrebno je lično predati zahtev u Policijskoj upravi za grad Beograd, ulica Ljermontova 12a.

Gde i kako

Policijska uprava za grad Beograd
Uprava za upravne poslove

Odeljenje za upravne poslove
Odsek za lične karte i prebivalište
Beograd, Ljermontova 12a

Korisni linkovi

MUP Republike Srbije – Dokumenti građana – PrebivališteIzvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim sertifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.Komentari

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije

http://www.mup.gov.rs

Bulevar Mihajla Pupina 2

+ 381113062000

-

eAnkete