еУправа(отвори) (затвори)

Добро дошли на Портал еУправа Републике Србије!

На овој страни можете брзо и једноставно приступити најважнијим садржајима Портала, као што су електронске услуге, најновије вести, најчешће постављана питања итд. Електронске услуге можете претраживати по више критеријума – према животној ситуацији, почетном слову, као и према надлежном органу који је задужен за спровођење услуге.

Препоручујемо да се региструјете на страни Регистрација (кликом на линк Регистрација који се налази у горњем десном углу), како би могли да искористите додатне садржаје и могућности доступне само регистрованим корисницима.

Извршавање неких електронских услуга доступно је само корисницима пријављеним путем електронског сертификата, у зависности од потребног степена аутентификације који захтева орган државне управе који пружа услугу. На страни Технички услови можете се упознати са техничким предусловима за извршавање електронских услуга на Порталу које захтевају коришћење електронског сертификата.најновије вести

Проблеми у функционисању Портала еУправа

2.7.2015 0:46:00

Услед проблема са мејл серверима на којима Портал еУправа прима/шаље електронску пошту лимитиран је рад одређених сервиса на Порталу. Извињавамо се на потешкоћама који су уследиле због ових проблема. За обраћање са Дирекцијом у вези рада Портала еУправа обратите нам се на euprava.@deu.gov.rs.

Обука запослених у Општини Зрењанин за рад на Порталу еУправа

29.6.2015 13:55:47

Обука за запослене у Општини Зрењанин, за рад на Националном порталу еУправа, одржана је данас у згради Управе овог града. Едукација је одржана као одговор на повећан број захтева грађана за еУслугама, односно потребом за више кадрова обучених за рад на Националном Порталу.

Све вести