еУправа(отвори) (затвори)

Добро дошли на Портал еУправа Републике Србије!

На овој страни можете брзо и једноставно приступити најважнијим садржајима Портала, као што су електронске услуге, најновије вести, најчешће постављана питања итд. Електронске услуге можете претраживати по више критеријума – према животној ситуацији, почетном слову, као и према надлежном органу који је задужен за спровођење услуге.

Препоручујемо да се региструјете на страни Регистрација (кликом на линк Регистрација који се налази у горњем десном углу), како би могли да искористите додатне садржаје и могућности доступне само регистрованим корисницима.

Извршавање неких електронских услуга доступно је само корисницима пријављеним путем електронског сертификата, у зависности од потребног степена аутентификације који захтева орган државне управе који пружа услугу. На страни Технички услови можете се упознати са техничким предусловима за извршавање електронских услуга на Порталу које захтевају коришћење електронског сертификата.најновије вести

Почео нов систем полагања возачких испита

4.1.2016 16:09:00

Прва група кандидата полагала је данас теоретски део возачког испита преко новог он лајн система рада, који подразумева комплетну дигитализацију свих тестова знања и искључује могућност злоупотреба приликом полагања.

Плаћање картицама и усвајање закона o еУправи, приоритети еУправе у 2016. години

14.12.2015 15:58:25

Плаћање картицама и коначно усвајање Закона о електронској управи,као и усвајање модерног закона о општем упраном поступку приоритети су у раду и развоју еУправе за 2016. годину, закључак је данашњег састанка, на којем су члановима одбора за ИТ и телекомуникације FIC-а (Foreign Investors Council), предочени тренутно стање и Стратегија развоја еУправе у РС.

Све вести