еУправа(отвори) (затвори)

Добро дошли на Портал еУправа Републике Србије!

На овој страни можете брзо и једноставно приступити најважнијим садржајима Портала, као што су електронске услуге, најновије вести, најчешће постављана питања итд. Електронске услуге можете претраживати по више критеријума – према животној ситуацији, почетном слову, као и према надлежном органу који је задужен за спровођење услуге.

Препоручујемо да се региструјете на страни Регистрација (кликом на линк Регистрација који се налази у горњем десном углу), како би могли да искористите додатне садржаје и могућности доступне само регистрованим корисницима.

Извршавање неких електронских услуга доступно је само корисницима пријављеним путем електронског сертификата, у зависности од потребног степена аутентификације који захтева орган државне управе који пружа услугу. На страни Технички услови можете се упознати са техничким предусловима за извршавање електронских услуга на Порталу које захтевају коришћење електронског сертификата.најновије вести

Najava еЈАВНЕ расправе/ #СТОПРЕДОВИМА

4.9.2014 15:50:46

Дирекција за електронску управу при Министарству државне управе и локалне самоуправе сутра ће објавити модул на Порталу еУправа, www.euprava.gov.rs, намењен еЈавним расправама. Први нацрт закона који ће бити представљен јавности на Порталу еУправа је Нацрт закона о инспекцијском надзору који предлаже Министарство државне управе и локалне самоуправе.

Представљене смернице за израду веб пезентација ограна државне управе и ЈЛС

4.7.2014 7:51:33

На данашњем округлом столу, под називом „Правци развоја електронске управе у Србији“, организованом од стране Дирекције за електронску управу Министарства државне управе и локалне самоуправе, у сарадњи са невладиним организацијама представљене су „Смернице за израду веб презентација органа државне управе и јединица локалне самоуправе в5.0“.

Све вести


најновије услуге

еАнкете

анкета