еУправа(отвори) (затвори)

Добро дошли на Портал еУправа Републике Србије!

На овој страни можете брзо и једноставно приступити најважнијим садржајима Портала, као што су електронске услуге, најновије вести, најчешће постављана питања итд. Електронске услуге можете претраживати по више критеријума – према животној ситуацији, почетном слову, као и према надлежном органу који је задужен за спровођење услуге.

Препоручујемо да се региструјете на страни Регистрација (кликом на линк Регистрација који се налази у горњем десном углу), како би могли да искористите додатне садржаје и могућности доступне само регистрованим корисницима.

Извршавање неких електронских услуга доступно је само корисницима пријављеним путем електронског сертификата, у зависности од потребног степена аутентификације који захтева орган државне управе који пружа услугу. На страни Технички услови можете се упознати са техничким предусловима за извршавање електронских услуга на Порталу које захтевају коришћење електронског сертификата.најновије вести

Прва награда ДИСКОБОЛОС за 2014. годину додељена je националном Порталу еУправа

4.12.2014 14:09:22

Информатички савез Србије (JISA) доделио је прву награду ДИСКОБОЛОС 2014 Министарству државне управе и локалне самоуправе за национални портал еУправе у категорији друштвене делатности. Са порталом еУправа конкурисао је орган у саставу Министарства Дирекција за еУправу за ову награду која је током протеклих 20 година постала врхунски изазов ствараоцима и јединствена потврда модерног пословања подстичући ауторе из целог света: САД, Индије, Шри Ланке, Кеније, Велике Британије, Белгије, Италије, Шпаније, Румуније, Бугарске и свих бивших југословенских земаља да за њу конкуришу.

Покренут консултативни процес на предлог Стратегије и Акционог плана развоја еУправе у РС

1.12.2014 16:35:00

Дирекција за електронску управу, орган управе у саставу Министарства државне управе и локалне самоуправе покренуло је консултативни процес о предлогу Стратегије и Акционог плана развоја еУправе у Републици Србији у периоду од 2015 до 2018. године. Консултативни процес покренут је ради прибављања мишљења стручне и шире јавности у вези са сагледавањем потреба и приоритета развоја еУправе до 2018. године.

Све вести


еАнкете

анкета