Grad Sremska Mitrovica

Prijava Komunalnoj inspekciji - Sremska Mitrovica
Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.

Naziv usluge

Prijava Komunalnoj inspekciji

Organ zadužen za sprovođenje

GRAD SREMSKA MITROVICA
GRADSKA UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ,KOMUNALNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE
- KOMUNALNA INSPEKCIJA-
Trg Svetog Dimitrija 8, 22000 Sremska Mitrovica 

Opis

Komunalna inspekcija Grada Sremska Mitrovica obavlja poslove vezane za održavanje komunalnog reda na teritoriji gradske opštine, sprovodi propise kojima se uređuje komunalni red, kroz vršenje komunalnog inspekcijskog nadzora prati izvršavanje zakona i propisa grada koji se odnose na obavljanje komunalnih delatnosti, korišćenje, čuvanje i održavanje komunalnih objekata, uređivanje zgrada, površina javne namene, površina u  javnom korišćenju i ostalih površina, dobara u opštoj upotrebi kao i druge poslove utvrđene zakonom i propisima grada.

Gde i kako

Prijavu Komunalnoj inspekciji stranka može podneti nadležnom organu uprave:
- Online klikom na plavo dugme  eUsluga (do iste eUsluge možete doći i preko Portala eUprave - izborom Gradska uprava Sremska  Mitrovica
i preko sajta Grada Sremska Mitrovica - izborom eUsluge ili eUprava).
- obrazac prijave možete i odštampati, popuniti i predati lično ili poštom  na adresu  Komunalne inspekcije, Svetog Dimitrija 8 22000, Sremska Mitrovica
- putem telefona: 022/610-566, lokal 17  

Za sva dodatna pitanja: kontakt telefon: 022/610-566, lokal 21 ili na e-mail: veradronic@gmail.com 

Pravni osnov

Zakon o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS“, br. 36/2015),
Zakon o Komunalnim delatnostima („Službeni glasnik RS“, br. 88/2011 i 104/2016)  i
Gradske odluke Grada Sremska Mitrovica kojima se regulišu komunalne delatnosti.

Originalni obrasciIzvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.Komentari

Grad Sremska Mitrovica

www.sremskamitrovica.rs

Svetog Dimitrija 13

022/610-566

022/610-562