Град Смедерево

У Граду се обављају послови од непосредног интереса за грађане утврђени Уставом и законом, послови који су Граду поверени из оквира права и дужности Републике, као и други послови утврђени Статутом.


Назив услуге

Захтев за упис/брисање/промену у бирачком списку

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА СМЕДЕРЕВО
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Опис

Бирачки списак је јавна исправа у којој се води евиденција грађана који имају бирачко право и служи само за изборе.

Где и како

У бирачки списак Града Смедерева уписују се сва пунолетна, пословно способна лица која имају пребивалиште, односно боравиште на територији града.
Информације о томе да ли је лице уписано у бирачки списак може се добити на телефон 026/672-724, локал 1603 или на шалтерима Градског услужног центра 19 и 20. Контакт особе Славица Костић и Сања Рајчић или на е-маил адресу: birackispisak@smederevo.org.rs

НАПОМЕНА: Бирач може бити уписан само на једном месту у бирачки списак.

Правна подлога

Закон о јединственом бирачком списку ("Службени гласник РС" број 104/09)
Закон о избору народних посланика ("Службени гласник РС" број 35/00)
Упутство о начину ажурирања бирачких спискова ("Службени гласник РС" број 42/00 и 118/03)
Правилник о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине ("Службени гласник РС" број 91/09)

Оригинални обрасциГрад Смедерево

http://www.smederevo.org.rs/

Омладинска 1

+381 (0) 26 672 724

+381 (0)26 4621 969

еАнкете