Дирекција за електронску управу

Дирекција у оквиру својих законских овлашћења и обавеза поступа тако што: покреће одређене пројекте из своје надлежности, било сопственим ресурсима, остваривањем сарадње са другим државним органима и заинтересованим странама или уговарањем послова и услуга са екстерним извођачима.


Дирекција за електронску управу

http://www.deu.gov.rs

Дечанска 8а

0

-

еАнкете