eUprava(otvori) (zatvori)

Dobro došli na Portal eUprava Republike Srbije!

Na ovoj strani možete brzo i jednostavno pristupiti najvažnijim sadržajima Portala, kao što su elektronske usluge, najnovije vesti, najčešće postavljana pitanja itd. Elektronske usluge možete pretraživati po više kriterijuma – prema životnoj situaciji, početnom slovu, kao i prema nadležnom organu koji je zadužen za sprovođenje usluge.

Preporučujemo da se registrujete na strani Registracija (klikom na link Registracija koji se nalazi u gornjem desnom uglu), kako bi mogli da iskoristite dodatne sadržaje i mogućnosti dostupne samo registrovanim korisnicima.

Izvršavanje nekih elektronskih usluga dostupno je samo korisnicima prijavljenim putem elektronskog sertifikata, u zavisnosti od potrebnog stepena autentifikacije koji zahteva organ državne uprave koji pruža uslugu. Na strani Tehnički uslovi možete se upoznati sa tehničkim preduslovima za izvršavanje elektronskih usluga na Portalu koje zahtevaju korišćenje elektronskog sertifikata.najnovije vesti

Više od 2.300 zahteva za online upis u predškolske ustanove

10.5.2016 15:26:48

Više od 2.300 zahteva za online upis dece u predškolse ustanove na teritoriji Grada Beograda prispelo je na Nacionalni portal eUprava, za samo 24 sata od kako je ova usluga puštena u rad.

Nova elektronska usluga - online prijava dece u vrtiće građanima Beograda dostupna od 9. maja

4.5.2016 13:25:00

Umesto u redovima i pred šalterima, građani Beograda će od 9. maja decu moći da upisuju u predškolske ustanove i uz pomoć interneta, putem Nacionalnog portala eUprava (www.euprava.gov.rs). Sva dokumenta koja su do sada bila potrebna za prijavu zameniće jedan obrazac, a proces upisa biće jednostavan i u potpunosti besplatan.

Sve vesti