eUprava(otvori) (zatvori)

Dobro došli na Portal eUprava Republike Srbije!

Na ovoj strani možete brzo i jednostavno pristupiti najvažnijim sadržajima Portala, kao što su elektronske usluge, najnovije vesti, najčešće postavljana pitanja itd. Elektronske usluge možete pretraživati po više kriterijuma – prema životnoj situaciji, početnom slovu, kao i prema nadležnom organu koji je zadužen za sprovođenje usluge.

Preporučujemo da se registrujete na strani Registracija (klikom na link Registracija koji se nalazi u gornjem desnom uglu), kako bi mogli da iskoristite dodatne sadržaje i mogućnosti dostupne samo registrovanim korisnicima.

Izvršavanje nekih elektronskih usluga dostupno je samo korisnicima prijavljenim putem elektronskog sertifikata, u zavisnosti od potrebnog stepena autentifikacije koji zahteva organ državne uprave koji pruža uslugu. Na strani Tehnički uslovi možete se upoznati sa tehničkim preduslovima za izvršavanje elektronskih usluga na Portalu koje zahtevaju korišćenje elektronskog sertifikata.najnovije vesti

OTVOREN PRVI DRŽAVNI DATA CENTAR I POČELO PLAĆANjE KARTICAMA PREKO eUPRAVE

12.12.2017 17:00:00

Predsednica Vlade RS Ana Brnabić danas je, u prisustvu Mihaila Jovanovića, direktora Kancelarije za IT i eUpravu i Predraga Ćulibrka, direktora Telekom Srbija, svečano otvorila prvi Državni data centar. U ovom objektu, koji je po tehničkim i bezbednosnim standardima jedan od najsavremenijih u regionu, smeštena je ključna informaciono-komunikaciona infrastruktura Republike Srbije.

Međunarodni seminar SEE MIKTA 2017, Beograd

23.11.2017 10:57:00

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu doc. dr Mihailo Jovanović, danas je bio jedan od učesnika na panelu Međunarodnog seminara SEE MIKTA 2017 u organizaciji NALED-a i zemalja članica MIKTA grupe.

Sve vesti