eUprava(otvori) (zatvori)

Dobro došli na Portal eUprava Republike Srbije!

Na ovoj strani možete brzo i jednostavno pristupiti najvažnijim sadržajima Portala, kao što su elektronske usluge, najnovije vesti, najčešće postavljana pitanja itd. Elektronske usluge možete pretraživati po više kriterijuma – prema životnoj situaciji, početnom slovu, kao i prema nadležnom organu koji je zadužen za sprovođenje usluge.

Preporučujemo da se registrujete na strani Registracija (klikom na link Registracija koji se nalazi u gornjem desnom uglu), kako bi mogli da iskoristite dodatne sadržaje i mogućnosti dostupne samo registrovanim korisnicima.

Izvršavanje nekih elektronskih usluga dostupno je samo korisnicima prijavljenim putem elektronskog sertifikata, u zavisnosti od potrebnog stepena autentifikacije koji zahteva organ državne uprave koji pruža uslugu. Na strani Tehnički uslovi možete se upoznati sa tehničkim preduslovima za izvršavanje elektronskih usluga na Portalu koje zahtevaju korišćenje elektronskog sertifikata.najnovije vesti

Predaja zahteva za elektronske zdravstvene knjižice uskoro i preko eUprave

23.10.2016 19:33:04

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Ministarstvo zdravlja žele da obaveste građane da će oni koji do sada nisu podneli zahtev za zamenu stare zdravstvene knjižice za elektronsku uskoro, a najkasnije od sredine novembra moći to da urade i putem nacionalnog Portala eUprava (www.euprava.gov.rs). Podršku resornim ministarstvima u ovom projektu pružaju Direkcija za elektronsku upravu i Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO).

Infrastrukture otvorenih podataka – magistrale budućnosti

13.10.2016 15:16:33

Statistički podaci, mape i senzori za praćenje u realnom vremenu pomažu nam da donesemo odluke, pravimo nove usluge i dobijemo bolji uvid. Kvalitetna infrastruktura podataka postaće još značajnija sa rastom populacije, društva i ekonomije koje se sve više oslanjaju na otvorene podatke.

Sve vesti