eUprava(otvori) (zatvori)

Dobro došli na Portal eUprava Republike Srb��je!

Na ovoj strani možete brzo i jednostavno pristupiti najvažnijim sadržajima Portala, kao što su elektronske usluge, najnovije vesti, najčešće postavljana pitanja itd. Elektronske usluge možete pretraživati po više kriterijuma – prema životnoj situaciji, početnom slovu, kao i prema nadležnom organu koji je zadužen za sprovođenje usluge.

Preporučujemo da se registrujete na strani Registracija (klikom na link Registracija koji se nalazi u gornjem desnom uglu), kako bi mogli da iskoristite dodatne sadržaje i mogućnosti dostupne samo registrovanim korisnicima.

Izvršavanje nekih elektronskih usluga dostupno je samo korisnicima prijavljenim putem elektronskog sertifikata, u zavisnosti od potrebnog stepena autentifikacije koji zahteva organ državne uprave koji pruža uslugu. Na strani Tehnički uslovi možete se upoznati sa tehničkim preduslovima za izvršavanje elektronskih usluga na Portalu koje zahtevaju korišćenje elektronskog sertifikata.najnovije vesti

Rad našeg nacionalnog portala e-uprava primećen u svetu

16.9.2016 15:34:30

Dušan Stojanović, direktor Direkcije za elektronsku upravu danas je na svečanom otvaranju regionalne konferencije o trendovima u telekomunikacijama i medijima #Digital2016 istakao da je rad nacionalnog Portala eUprava u poslednje dve godine primećen ne samo u Srbiji i okolini, već i u svetu. On je dodao i da je država zasigurno na pravom putu kada je u pitanju digitalna transformacija.

Nova era novinarstva – mediji i otvoreni podaci

12.9.2016 15:31:17

Veliki broj besplatnih i masovnih društvenih mreža, učinio je da danas gotovo svako može da objavljuje informacije – i bude mediji. Dostupnost podataka i besplatnih alata uticali su da se značajno proširi krug ljudi koji mogu da analiziraju, prezentuju i objavljuju informacije.

Sve vesti