eUprava(otvori) (zatvori)

Dobro došli na Portal eUprava Republike Srbije!

Na ovoj strani možete brzo i jednostavno pristupiti najvažnijim sadržajima Portala, kao što su elektronske usluge, najnovije vesti, najčešće postavljana pitanja itd. Elektronske usluge možete pretra��ivati po više kriterijuma – prema životnoj situaciji, početnom slovu, kao i prema nadležnom organu koji je zadužen za sprovođenje usluge.

Preporučujemo da se registrujete na strani Registracija (klikom na link Registracija koji se nalazi u gornjem desnom uglu), kako bi mogli da iskoristite dodatne sadržaje i mogućnosti dostupne samo registrovanim korisnicima.

Izvršavanje nekih elektronskih usluga dostupno je samo korisnicima prijavljenim putem elektronskog sertifikata, u zavisnosti od potrebnog stepena autentifikacije koji zahteva organ državne uprave koji pruža uslugu. Na strani Tehnički uslovi možete se upoznati sa tehničkim preduslovima za izvršavanje elektronskih usluga na Portalu koje zahtevaju korišćenje elektronskog sertifikata.najnovije vesti

Počela primena SSL sertifikata na Portalu eUprava

3.12.2016 8:00:00

Direkcija za elektronsku upravu pribavila je SSL sertifikat koji će nastaviti da obezbeđuje najviši nivo zaštite ličnih podataka građana i sigurnosti elektronskih komunikacija i on se od danas primenjuje na Portalu eUprava.

Na Portal eUprava pristiglo više od 100.000 zahteva za izdavanje nove kartice zdravstvenog osiguranja

24.11.2016 13:06:00

Na nacionalni Portal eUprava pristiglo je više od 100.000 zahteva za zamenu stare knjižice za novu karticu zdravstvenog osiguranja, od kako je ova usluga puštena u rad 11. novembra. Otvoreno je oko 90.000 novih naloga, sa kojima eUprava u ovom času broji više od pola miliona aktivnih korisnika.

Sve vesti