еУправа(отвори) (затвори)

Добро дошли на Портал еУправа Републике Србије!

На овој страни можете брзо и једноставно приступити најважнијим садржајима Портала, као што су електронске услуге, најновије вести, најчешће постављана питања итд. Електронске услуге можете претраживати по више критеријума – према животној ситуацији, почетном слову, као и према надлежном органу који је задужен за спровођење услуге.

Препоручујемо да се региструјете на страни Регистрација (кликом на линк Регистрација који се налази у горњем десном углу), како би могли да искористите додатне садржаје и могућности доступне само регистрованим корисницима.

Извршавање неких електронских услуга доступно је само корисницима пријављеним путем електронског сертификата, у зависности од потребног степена аутентификације који захтева орган државне управе који пружа услугу. На страни Технички услови можете се упознати са техничким предусловима за извршавање електронских услуга на Порталу које захтевају коришћење електронског сертификата.најновије вести

Начела Open Data

22.8.2016 15:50:00

Концепт "Open Data"

8.8.2016 0:00:00

Када држава отвори своје податке, они аутоматски раде у служби грађана којима олакшавају свакодневицу, као и у служби привредног сектора којем пак олакшавају дневно пословање. Са друге стране, држава на овај начин послује транспарентније – директно информише и укључује грађане и привреду у своје активности и доношење одлука, и тако учвршћује однос поверења.

Све вести


еАнкете

анкета