Vesti


Porez na imovinu i drugi izvorni javni prihodi preko Jedinstvenog informacionog sistem lokalne poreske administracije

31.12.2018 12:00:00

Informacije o porezu na imovinu i drugim izvornim javnim prihodima od 1. januara će biti dostupni na klik građanima, privredi i državi preko Jedinstvenog informacionog sistem lokalne poreske administracije.

Prijava boravišta stranaca na klik preko Portala eUprava

5.11.2018 7:00:00

Prijava boravišta stranaca koji dolaze u Srbiju od sada je omogućeno elektronski, bez odlaska na šalter MUP-a zahvaljujući potpuno elektronskoj usluzi Ministarstva unutrašnjih poslova „Prijava boravišta stranca” i to putem Portala eUprava. Elektronska usluga „Prijava boravišta stranca” omogućava fizičkim licima kod kojih stranci dolaze u posetu da izvrše prijavu boravišta stranca u bilo kom trenutku, bez odlaska na šalter MUP-a putem Portala eUprava.

Objava otpočinjanja rada na dokumentu javne politike

2.11.2018 10:00:00

U skladu sa članom 10. Zakona o Ministarstvima („Službeni glasnik RS“, broj 44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015 – dr. zakon i 62/2017) i članom 32. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 30/2018) Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavljuje otpočinjanje rada na izradi Programa razvoja elektronske uprave 2019-2021 (u daljem tekstu: Program). Imajući u vidu da je reforma javne uprave trajan proces, koji obuhvata više reformskih oblasti odnosno posebnih ciljeva, od kojih najznačajnije mesto zauzima razvoj elektronske uprave, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave donelo je odluku da otpočne rad na izradi strateškog dokumenta koji će u periodu 2019-2021 godine obezbediti efikasnu koordinaciju i upravljanje projektima i previđenim merama u oblasti razvoja elektronske uprave, sve u cilju unapređenja kvaliteta javnih usluga u Republici Srbiji.

Kategorije

arhiva

Traži