Читај ми!

Почела регистрација за нове електронске сервисе Пореске управе

06.05.2011 14:58

Пореска управа спроводи акцију евидентирања пореских обвезника, у циљу обезбеђења формалних услова да порески обвезник може да електронски послује са Пореском управом преко ПЗС лица којима даје овлашћење (П - порески пуномоћник, З - законски заступник, С - порески саветник).

У првој фази, Пореска управа ће омогућити регистрацију само ПДВ пореских обвезника (само њима је и поштом послата ПЕП пријава). Подношењем ове пријаве од стране пореског обвезника (који је већ регистрован у ЈРПО), Пореска управа ће извршити регистрацију пореског обвезника за електронско пословање (е-пословање), чиме порески обвезник преко овлашћених лица и у складу са врстом овлашћења, стиче право обављања одређеног скупа пореско-правних послова за које ће Пореска управа обезбедити електронске сервисе. У овој фази ПДВ обвезници ће моћи, од 01.06.2011.године, да електронски подносе пореске пријаве за Порез на додату вредност (ПДВ), а обезбеђен је и електронски сервис за подношење пореске пријаве за Годишњи порез на доходак грађана (ГПДГ).

Пореска управа ће у наредном периоду развити електронске сервисе и за остале пореске процесе и омогућити свим пореским обвезницима потпуно е-пословање са Пореском управом.


Пошаљи на:  


Право коментарисања имају само регистровани корисници. Регистрацију можете извршити на страници Регистрација


Коментари

категорије

aрхива

Тражи