Читај ми!

Једнаке могућности за све - паркирање особа са инвалидитетом

09.12.2011 15:36

Поводом Међународног дана особа са инвалидитетом Министарство рада и социјалне политике у сарадњи са ЈКП „Паркинг сервис“, Удружењем паркиралишта Србије и Форумом младих са инвалидитетом, организовало је конференцију за медије, како би подигли свест грађана о проблему паркирања особа са инвалидитетом.

Конвенцијa о правима особа са инвалидитетом прописује њихову пуну укљученост у све сфере друштвеног живота. Посебан значај у осигурању услова независног кретања особа са инвалидитетом има обезбеђивање коришћења резервисаног паркинг простора, као и коришћење права на повлашћену карту за паркирање, односно ИПК налепницу.

Од када је уведен зонски систем паркирања, који је први пут обезбедио јасно обележена места за особе са инвалидитетом, нажалост појавила се злоупотреба у виду постављања лажних ознака са знаком особе у колицима. Из овог разлог су резервисана паркинг места за особе са инвалидитетом врло често била заузета.

Како би обезбедили што бољу мобилност особа са инвалидитетом, Министарство рада и социјалне политике, ЈКП Паркинх сервис, Удружење паркиралишта Србије и Форум младих за особе са инвалидитетом покренули су иницијативу за издавање нових стандардизованих и заштићених картица.

Почев од 2012. године нове паркинг картице за особе са инвалидитетом биће универзалне и важиће на територији целе Републике Србије. На самим Паркинг картицама уведене су одређене безбедносне функције за спречавање фалсификовања. Картица се поставља на десној страни предњег ветробранског стакла возила, на видљивом месту. Особе са инвалидитетом имаће могућност да користе резервисана места за паркинг која су најближа њиховој дестинацији.

Паркинг картица за особе са инвалидитетом има за циљ да олакша слободу кретања особама са инвалидитетом.

Како би спречили непрописно заузимање паркинг места која су резервисана за особе са инвалидитетом, ЈКП Паркинг сервис ће наставити по приоритету да уклања возила која заузимају таква места.

Сектор за заштиту особа са инвалидитетом у Министарству рада и социјалне политике, реализовао је низ активности у циљу унапређења положаја особа са инвалидитетом и њихово прихватање као равноправних грађана којима је омогућено неометано и пуно укључивање у свакодневне активности и живот заједнице.

Циљ увођења јединствених паркинг картица је унапређење квалитета живота особа са инвалидитетом и остваривање права на једнаке повластице при паркирању на територији Републике Србије.

Увођењем јединственог модела паркинг картице унапређујемо укључивање особа са инвалидитетом у социо-економски живот. Надамо се да ће нове картице значајно допринети смањењу злоупотребе, а самим тим и омогућити особама са инвалидитетом да оствaре своје право на паркирање.


Пошаљи на:  


Право коментарисања имају само регистровани корисници. Регистрацију можете извршити на страници Регистрација


Коментари

категорије

aрхива

Тражи