Čitaj mi!

Usluga izdavanje Uverenja o (ne)kažnjavanju na Portalu eUprava

03.06.2019 10:00

Svim građanima od danas je dostupna usluga izdavanje Uverenja o (ne)kažnjavanju na Portalu eUprava. Ova usluga je namenjena svim punoletnim fizičkim licima državljanima Republike Srbije koja žele da podnesu zahtev elektronski i plate sve troškove i administrativne takse putem Portala eUprava za dobijanje Uverenja o (ne)kažnjavanju elektronskim putem, a preuzimanje Uverenja se vrši u policijskoj upravi po mestu prebivališta. Takođe, ukoliko svrha Uverenja zahteva plaćanje administrativne takse i to je moguće elektronski uraditi putem Portala eUprava.

„Uvođenjem ove usluge, koju smo razvili u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, građanima olakšavamo da ne moraju da idu dva puta u policijsku upravu, već da elektronskim putem naruče Uverenje, ukoliko svrha Uverenja to zahteva i elektronski plate, a samo preuzmu dokument preuzmu u svojoj policijskoj upravi. Uporedo, razvijamo mogućnost da putem Informacionog sistema eZUP, organi javne uprave kojima su ovi podaci potrebni u nekim određenim postupcima, mogu da na jednostavan i brz način pribave ovo Uverenje po službenoj dužnosti, bez potrebe da ga stranka građani uopšte donose i odlaze i jedanput na šalter. Ovo je još jedan od mnogobrojnih rezultata u reformi javne uprave, kojom se ona transformiše u efikasan servis građana“, izjavio je direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, doc. dr Mihailo Jovanović.

Godišnje država izdaje preko 1.700.000 ovih Uverenja o (ne)kažnjavanju, a građani da bi dobili ovo Uverenje morali su dva puta da odlaze na šaltere policijskih uprava. Uvođenjem ove usluge na Portalu eUprava građanima potencijalno štedimo 1.700.000. sati čekanja u redovima.

Podnosilac zahteva za izdavanje Uverenja o (ne)kažnjavanju neophodno je da bude prijavljen na Portalu eUprava (korisničkim imenom i lozinkom, ili kvalifikovanim elektronskim sertifikatom) kako bi se usluga pokrenula. Podnosilac zahteva vrši odabirom koji se odnosi na mesto gde će uverenjem ostvariti svoje pravo, odnosno da li mu je uverenje potrebno za ostvarivanje prava u zemlji ili u inostranstvu.

Više o usluzi Uverenje o (ne)kažnjavanju


Pošalji na:  


Pravo komentarisanja imaju samo registrovani korisnici. Registraciju možete izvršiti na stranici Registracija


Komentari

kategorije

arhiva

Traži