Читај ми!

Порез на имовину и други изворни јавни приходи преко Јединственог информационог систем локалне пореске администрације

31.12.2018 12:00


Информације о порезу на имовину и другим изворним јавним приходима од 1. јануара ће бити доступни на клик грађанима, привреди и држави преко Јединственог информационог систем локалне пореске администрације.

Већ више од деценије јединице локалне самоуправе брину о порезу на имовину и другим изворним јавним приходима, у оквиру локалних пореских администрација. Оваква децентрализација, која је урађена преко колена, под изговором самосталности локалних самоуправа била је заправо веома лош корак са аспекта електронских евиденција, квалитета података и могућности да и грађани и привреда и држава имају комплетне информације са територије целе Србије. Тиме је направљена медвеђа услуга и локалним самоуправама, грађанима, привреди и држави. Иако је грешка брзо уочена, многи накнадни покушаји поновног обједињавања података су завршени неуспешно. Међутим, на иницијативу председнице Владе Ане Брнабић успешно је завршен један од најзначајнијих пројеката дигитализације у 2018. години - формирање Јединственог информационог система локалних пореских администрација, на чијем успостављању су , интензивно радили стручњаци из кабинета премијерке, Канцеларије за ИТ и еУправу и стручњаци свих локалних пореских администрација.

„Пребацивање података 145 локалних пореских администрација који су се водили у локалу од 2007. године у различитим, некохерентним информационим системима у Јединствени информациони систем није био ни мало једноставан задатак, поготово имајући у виду веома кратак рок од само 6 месеци, јер су се захтевали тачност, комплетност и уредност. Међутим, рецепт за успех је у кабинету премијерке је већ више пута доказан – посвећеност, упорност и несебичан рад компетентних стручњака на терену, уз огромну експертску подршку и свакодневни надзор тима из кабинета премијерке и Канцеларије за ИТ и еУправу, су рецепт за још један успех електронске управе у Србији“, изјавио је доц. др Михаило Јовановић, директор Канцеларије за ИТ и еУправу.
Он је додао да нови Јединствени информациони систем, који је смештен у Државни дата центар, централизацијом података грађанима и привреди омогућава да на порталу Јединственог информационог система ЛПА виде све своје пореске обавезе на територији Републике Србије, као и да електронским путем поднесу пријаву за утврђивање пореза на имовину. Погодност електронског подношења пријаве за утврђивање пореза на имовину ће нарочито значити правним лицима који морају сваке године да понављају овај поступак. Од фебруара на порталу ће бити доступна и услуга електронског плаћања пореза.

„Иако централизован, овакав начин обраде података неће нарушити специфичност и самосталност локалних администрација, већ ће им обезбедити боље праћење и благовремено ажурирање евиденција. Такође, Министарство финансија и Пореска управа ће имати комплетан електронски увид у локалну пореску аналитику свих 4.803.275 физичких лица, 208.278 правних лица и 265.193 предузетника у Републици Србији“, изјавио је Јовановић.

Канцеларија за ИТ и еУправу је успешно у претходних 6 месеци у рекордном року успоставила Јединствени информациони систем у Државном дата центру користећи, између осталог, капацитете Државног Oracle Cloud система и изградила је потребну телекомуникациону инфраструктуру до сваке од 145 локалне пореске администрације, чиме је обезбеђен висок ниво поузданости и сигурности обраде и коришћења података, као и свеобухватно деловање читаве пореске администрације Србије. Службеници у локалним пореским администрацијама извршили су миграцију података и прошли су интензивне обуке за рад у новом систему. Локалним пореским администрацијама које су радиле у застарелим системима, прелазак на нови систем значи бржи, прецизнији и комплетнији рад, као и бољу наплату изворних јавних прихода.

Најзад, овај пројекат је само једна карика у реализацији свеобухватног уређења система електронске управе, који ће допринети и бржој и квалитетнијој реформи катастра тј. потпуној дигитализацији поступка овере уговора о продаји непокретности код нотара, упису у катастар непокретности и аутоматском подношењу пореских пријава и за пренос апсолутних права и за порез на имовину.

Порески обвезник (физичко или правно лице) на Јединственом информационом систему локалне пореске администрације има следеће опције:
- Преглед и подношење пореских пријава (ППИ1 и ППИ2)
- Упит стања – Преглед стања на рачунима обвезника

Пореским обвезницима понуђена су два начина аутентификације (пријаве) на Јединственом информационом систему локалне пореске администрације:
- Електронским квалификованим сертификатом
- Корисничким именом и лозинком

Уколико се порески обвезник аутенификовао квалификованим електронским сертификатом има приступ свим горе поменутим опцијама. Може да прегледа и подноси пореске пријаве, да их електронски потпише и има увид у упит стања.

Порески обвезник аутентификован само корисничким именом и лозинком има приступ само и једино увиду у Упит стања, без могућности подношења пореске пријаве електронским путем преко Јединственог информационог систем локалне пореске администрације.

Упутство за кориснике
Пошаљи на:  


Право коментарисања имају само регистровани корисници. Регистрацију можете извршити на страници Регистрација


Коментари

категорије

aрхива

Тражи