Читај ми!

Нови модеран електронски сервис држави и грађанима

23.01.2014 13:38

У просторијама Привредне коморе Београда, 17.01.2014., у организацији Друштва за информатику Србије, Привредне коморе Београда и Пореске управе Србије одржана је демонстрација функционисања обједињене наплате пореза и доприноса преко портала Пореске управе Србије. Подршку презентацији дали су и представници Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација и Управе за дигиталну агенду.

Портал "е-ПОРЕЗИ" је скуп електронских услуга Пореске управе Републике Србије који омогућава свим пореским обвезницима електронску предају електронски потписаних образаца, праћење статуса послатих образаца и увид у пореску картицу пореског обвезника, а све у циљу бржег и једноставнијег испуњавања обавеза према Пореској управи.

Путем web апликације е-Порези порески обвезници могу попуњавати, потписивати и проследити Пореској управи обрасце пореских пријава. Такође, порески обвезници могу прилагодити свој софтвер за рачуноводство, тако да аутоматски генерише фајл у одговарајућем формату (на web страници су доступне XML шеме и примери) и такав фајл директно проследе у апликацију е-Порези, потпишу и проследе Пореској управи.

На скупу којем су присуствовали представници заинтересованих предузећа, IT компанија, сертификационих тела, државних органа, књиговодствених агенција и други наглашено је да се од обједињене наплате очекују следећи корисни ефекти:

  • укидање око 5,5 милиона папирних докумената која се попуњавају у компанијама и које у Пореској управи треба унети у информациони систем. Овим се остварују велике уштеде у трошењу средстава и потребном радном времену;
  • ствара се могућност да овлашћени корисници виде своје тренутно стање измирења текућих финансијских обавеза;
  • повећава се транспарентност функционисања укупног пореског система;
  • у највећем броју случајева грађани неће морати да ваде потврду да су плаћени доприноси за ПИО, јер ће ти подаци бити доступни у директном приступу,
  • повећаће се наплата пореза и доприноса и пуњење буџета.

Констатовано је и да је ово до сада најмасовнија и најсложенија акција на примени електронских сервиса у области финансијског пословања уз примену квалификованих дигиталних сертификата.

Web апликацијa е-Порези:http://www.poreskauprava.gov.rs/e-porezi/informacije.html

Привредна комора Београда

Саша Дулић, помоћник директора Пореске управе демонстрирао је уживо функционисање система и подсетио да је од 01.01.2014. почео прелазни период за пријем електронских пријава ПДВ-а.

Привредна комора Београда

Од 01.03.2014. Пореска управа Србије неће више примати пореске пријаве на папиру.

Фотографије власништво Привредне коморе Београда.


Пошаљи на:  


Право коментарисања имају само регистровани корисници. Регистрацију можете извршити на страници Регистрација


Коментари

категорије

aрхива

Тражи