Читај ми!

Пораст употребе рачунара и Интернета у Србији у 2013.

25.09.2013 12:04

БЕОГРАД, 23. септембар 2013.

Републички завод за статистику је по осми пут спровео истраживање о употреби информационо-комуникационих технологија. Истраживање је обухватило стање на почетку 2013. године и спроведено је по Евростат методологији на територији Републике Србије, с тим што публиковани резултати не обухватају АП Косово и Метохија.

На конференцији за медије и стручну јавност је у понедељак, 23. септембра презентована публикација о спроведеном истраживању.

Употреба рачунара и Интернета

Према резултатима истраживања у Србији 59,9% домаћинстава поседује рачунар, што представља повећање од 4,7% у односу на 2012. годину. 55,8% домаћинстава поседује Интернет прикључак, што је 8,3% више у односу на 2012. годину, а чак 14,6% више у односу на 2011. годину. И заступљеност широкопојасне Интернет конекције се повећала за 5,4% и износи 43,4%.

Рачунаре у Србији свакодневно користи преко 2,600.000 лица, што значи да се број лица који свакодневно користи рачунар у 2013. години повећао за 100.000 у односу на 2012. годину. 2,400.000 лица свакодневно приступа Интернету – 300.000 више него 2012. године.

Интернет се најчешће користи за слање и примање електронске поште (70,4%), читање или преузимање новина и часописа (69,5%), учешће на друштвеним мрежама (68%), тражење информација које се односе на образовање, курсеве (66,5%), здравство (62,4%), тражење информација о роби и услугама (60,8%), телефонирање преко Интернета и видео разговоре (53,2%), консултовање Википедије (45,9%).

Налог на друштеним мрежама Фејсбук и Твитер има 93,4% Интернет популације од 16 до 24 године.

Уочљив је тренд пораста броја домаћинстава која приступају Интернету путем мобилног телефона – 46,1% домаћинастава користило је мобилни телефон за приступ Интернету, што у односу на резултате из 2012. године представља повећање од 8,9%.

Када је реч о предузећима у Србији, 100% предузећа са више од 10 запослених користи рачунар у свом пословању, што представља повећање за 1,3% у односу на 2012. годину. 99,6% предузећа поседује Интернет прикључак, од тога 75,7% користи DSL (xDSL, ADSL) везу.

73,8% предузећа која имају Интернет прикључак поседује своју веб презентацију, с тим што 11,1% веб презентација предузећа у Србији омогућава on-line плаћање док 24,7% омогућава on-line наручивање или резервисање производа и/или услуга.

еУправа – коришћење електронских сервиса јавне управе

Спроведено истраживање показује да 26,1% Интернет популације користи Интернет услуге уместо да остварује личне контакте или да посећује јавне установе или органе администрације.

У Републици Србији преко 806.000 лица користи електронске сервисе јавне управе, а током 2012. године су се електронски сервиси јавне управе највише користили за подношење захтева за издавање личних докумената (27%), приступање јавним библиотекама (13,9%), упис на факултет или друге образовне институције (7,2%), плаћање пореза на приход (6,5%). Током прва три месеца 2013. године 19,6% испитаника се путем Интернета и еУправе информисало о раду и услугама јавних институција, 13,9% испитаника је преузимало званичне формуларе, а 10,6% је слало попуњене обрасце.

87,6% предузећа која имају Интернет прикључак користи електронске сервисе јавне управе, и то око 81,1% предузећа користи сервисе еУправе за прибављање информација, за прибављања образаца 80,8%, а ради враћања попуњених образаца 59,5%.

39,6% предузећа је у претходној години користило Интернет за плаћање доприноса за запослене, а 34,9% предузећа за плаћање ПДВ-а.

http://hirepros.com/

еПословање

Преко 900.000 лица куповало је или поручивало робу или услуге путем Интернета у последњих годину дана, што представља повећање за нешто више од 300.000 у односу на 2012. годину. Највише су се куповали одећа и спортски производи, добра за домаћинство, електронска опрема, књиге, магазини, новине и улазнице за културне догађаје.

40,2% предузећа која имају Интернет прикључак наручивало је током 2012. године производе/услуге путем Интернета, док је 20,9% предузећа примало поруџбине преко Интернета (изузев e-mail поруџбина).

38,6% предузећа је током 2012. године користило Интернет за приступ тендерској документацији у оквиру електронског система јавних набавки, док је 29,2% предузећа користило Интернет и за понуду добара и услуга кроз исти систем.


Пошаљи на:  


Право коментарисања имају само регистровани корисници. Регистрацију можете извршити на страници Регистрација


Коментари

категорије

aрхива

Тражи