Správa mesta Zreňanin

Град Зрењанин jе омогућио Вама коjи сте уписани у матичне књиге коjе се воде за матично подручjе Зрењанин, да путем интернета наручите и на кућну адресу добиjете изводе и уверења из наших матичних књига.

Prihláška Inšpekcii pre ochranu životného prostredia


Služba je dostupná aj v týchto jazykoch: SR HU RO


Prevedenie tejto služby je k dispozícii len používateľom, ktorí vytvorili užívateľský účet. Kliknite na tlačidlo pre vykonanie služby.

Názov služby

Prihláška Inšpekcii pre ochranu životného prostredia

Orgán poverený uskutočňovaním

MESTSKÁ SPRÁVA MESTA ZREŇANIN
ODDELENIE INŠPEKCIÍ
Odbor inšpekcie pre ochranu životného prostredia

Opis

Oddelneie Inšpekcie vykonáva práce dozoru nad uplatňovaním zákona a predpisov donesených na základe zákona z oblasti stavebnýctva, ciest, ochrany životného prostredia, komunálnej oblasti a verejnej dopravy. Práce dozoru v týchto oblastiach vykonávajú stavebná inšpekcia, inšpekcia ciest, inšpekcia ochrany životného prostredia a komunálna inšpekcia.

V postupe dozoru inšpektory vedú správne konanie a donášajú riešenie, konajú presadzovanie riešení a začínajú postup na stanovenie občianskéj a trestnéj zodpovednosti pre ktoré sú povolený zákonom alebo predpisom donesením na základe zákona.

Oddelenie vykonáva aj práce dozoru nad realizáciov programu podnikov ktoré sa zaoberajú údržbou komunálnej hygieny verejných dopravných plôch a verejných zelených plôch.

Oddelenie inšpekcie vykonáva aj iné práce z oblasti svojej zodpovednosti v súlade zo zákonom, rozhodnutiami mesta a inými aktami.

Kde a ako

Prihlášku Inšpekcii pre ochranu životného prostredia môžete podať v Servísnom centre Mestskéj správy Mesta Zreňanin (kancelária č. 53) a podrobné informácie môžete získať na telefónne číslo 064/81 16534 alebo na e-mail: mira.dronjak@grad.zrenjanin.rs.Prevedenie tejto služby je k dispozícii len používateľom, ktorí vytvorili užívateľský účet. Kliknite na tlačidlo pre vykonanie služby.Komentáre

Správa mesta Zreňanin

www.zrenjanin.rs

Трг слободе 10

023 315 0143

023 315 0119

еАнкете