Da biste uspešno izvršili elektronsku uslugu, Vaš internet pretraživač mora imati ispunjene sledeće tehničke preduslove

JavaScript

Kolačići (Browser Cookies)

Pomoć
Browser Logo

Verzija internet pretraživača

Pomoć
Java Logo

Java Runtime plugin

Pomoć