Uslovi korišćenja Portala eUprava

Pravila korišćenja

Korišćenjem Portala eUprava (u daljem tekstu: Portal) prihvatate ove uslove korišćenja.

Saglasni ste da ćete koristiti Portal samo u zakonskim okvirima. Portal se ne sme koristi za slanje i objavljivanje materijala koji su agresivni, uvredljivi, nepristojni, preteći ili nezakoniti i koji krše autorska prava, prava na poverljivost, privatnost i druga prava, kao i za širenje lančanih pisama i neželjene pošte.

Ne smete zaobići niti pokušati da zaobiđete mere bezbednosti, uključujući ometanje komunikacije s Portalom na bilo koji način, ili pokušati da izmenite sadržaj Portala osim ako to nije izričito dozvoljeno.

Možete pogledati, kopirati ili odštampati strane sa Portala isključivo za lične, nekomercijalne svrhe. Bez izričite dozvole administratora, ne možete koristiti, modifikovati, kopirati, štampati, prikazati, reprodukovati, distribuirati ili objavljivati informacije sa Portala.

Baner ka Portalu kao i logo Portala. možete uključiti na svoje Internet sajtove

Ograničenje odgovornosti

Portal je javni servis. Sve informacije koje se nalaze na Portalu su informacije od javnog značaja, osim ako izričito nije navedeno drugačije. Portal je dinamičan i vremenom će se menjati bez prethodne najave.

Objavljeni sadržaji se pripremaju na osnovu raspoloživih informacija od merodavnih izvora. Portal nastoji da objavljeni sadržaj u najvećoj mogućoj meri daje potpunu i tačnu informaciju. Bez obzira na našu punu posvećenost pripremi sadržaja, mi nismo odgovorni za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu ili neprijatnosti korisnika, koja je nastala kao posledica upotrebe bilo nepotpune ili netačne informacije na ovom portalu. Korisnici Portala su stoga u potpunosti odgovorni za proveru tačnosti i potpunosti sadržaja koji se na njemu nalaze.

Nismo odgovorni za direktnu ili indirektnu štetu ili neprijatnosti koje mogu nastati zbog tehničkih problema ili nedostupnosti Portala.

Portal sadrži linkove ka Internet sajtovima drugih organa javne uprave i drugih pravnih i fizičkih lica. Portal ne odgovara za sadržaj na tim sajtovima kao ni za njihovu dostupnost.

Administrator neće biti odgovoran za bilo kakvu direktnu, indirektnu, posledičnu ili drugu štetu nastalu korišćenjem Portala ili drugih linkovanih sajtova.

Informacije na Portalu mogu da sadrže tehničke ili tipografske greške.

Sigurnost i praćenje podataka

Portal zadržava pravo da sakuplja sledeće informacije o svojim korisnicima:

  • Ime domena sa kog je pristupljeno Portalu
  • Datum i vreme pristupa Portalu

U cilju sigurnosti Portala, na mreži se prati sav saobraćaj kako bi se identifikovali neovlašćeni pokušaji postavljanja ili promene sadržaja, kao i svaki drugi pokušaj koji može da prouzrokuje štetu na Portalu ili računarskom sistemu.

Zadržavamo pravo da isključimo određene korisnike sa servisa ukoliko zloupotrebljavaju Portal. Informacije za navigaciju se mogu koristi od strane lica, koja su ovlašćena za sprovođenje zakona i na osnovu zahteva pravnog postup��a.,za dobijanje podatka u istražnom postupku. Svi koji koriste Portal kao i računarski sistem koji podržava Portal, izričito pristaju na ovakvo nadgledanje, a ukoliko ono pokaže zloupotrebu ili kriminalne radnje, može se iskoristiti za prijavu nadležnim organima. U interesu svih korisnika Portala, sarađivaćemo sa inspektorima i organima nadležnim za suzbijanje kriminalnih aktivnosti i povrede sistema i mreža.

Nijedan prenos informacija preko Interneta ne može se smatrati potpuno sigurnim. Iako težimo tome da obezbedimo najveću moguću zaštitu, ne možemo garantovati sigurnost razmene podataka između Vas i Portala.