Preporučuje se korišćenje pretraživača Internet Explorer verzija 8, Google Chrome i Mozilla Firefox. Stranice su optimizovane za rezoluciju 1024x768.

1. Za izvršavanje elektronskih usluga koje su dostupne samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim sertifikatom potreban je elektronski sertifikat.

• Preduslov za instaliranje elektronskog sertifikata jeste posedovanje čitača za smart kartice, odnosno USB tokena, ukoliko je sertifikat smešten na USB tokenu.

• Ukoliko posedujete elektronski sertifikat na smart kartici, potrebno je da pravilno instalirate drajver za čitač smart kartica, koji ste dobili uz čitač, postupajući po uputstvu proizvođača. 

• Sledeći korak je instaliranje ROOT CA i Intermediate CA sertifikata, sertifikacionog tela čiji elektronski sertifikat posedujete. 

• Poslednji korak je instaliranje middleware aplikacije.Javno preduzeće PTT saobraćaja "Srbija" RJ za elektronsko potpisivanje - CEPP]

Postupak izdavanja elektronskih sertifikata korisnicima

Instaliranje klijentskog softvera A.E.T. SafeSign i korišćenje smart kartica i USB tokena - sažeto uputstvo

Napomena: Elektronski sertifikati "Posta CA Root" i "Posta CA 1“, middleware aplikacija SafeSign i drajver za Omnikey čitač kartice nalaze se na disku koji ste dobili prilikom uručenja elektronskog sertifikata.Privredna komora Srbije - PKS CA (Sertifikaciono telo Privredne komore Srbije)

Postupak izdavanja elektronskih sertifikata korisnicima

Instaliranje hardvera i softvera - Uputstvo

Preuzimanje i instaliranje sertifikata PKS CA


Halcom CA

Postupak naručivanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata:
http://www.halcom.rs/vise-o-sertifikatima/

Preuzimanje Nexus programa, neophodnog za rad Halcom sertifikata:
http://www.halcom.rs/rs/proizvodi/kvalifikovani-sertifikat/preuzimanje-softvera-nexus-personal/

Najčešće postavljana pitanja u vezi elektronskih sertifikata:
http://www.halcom.rs/rs/podrska/?action=GoToCategory&data=58%2Fall%2Fposition%2F0%2F10MUP RS - Sertifikaciono telo MUP RS

Postupak izdavanja elektronskih sertifikata korisnicima

Uputstvo za instaliranje aplikacije password changer, middleware za elektronsku ličnu kartu

MUPCARoot, MUPCAGrađani, uputstvo za preuzimanje i instaliranje sertifikata na Windows XP

MUPCARoot, MUPCAGrađani, uputstvo za instaliranje sertifikata na Windows7 i WinVista

Po uspešnom instaliranju elektronskog sertifikata, proverite da li se elektronski sertifikat očitava u skladištu ličnih sertifikata (Control Panel\Internet Options\Content\Certificates\Personal).2. Za elektronsko potpisivanje dokumenta, neophodno je instaliranje Java plug-in a.

    Java https://java.com/en/download/3. Za pregled uplatnica i obrazca u pdf formatu potrebno je instalirati Adobe Acrobat Reader.

    Pdf http://get.adobe.com/reader/4. Ukoliko koristite Mozilla Firefox i posedujete elektronski sertifikat Pošte, potrebno je da instalirate bezbednosni modul SafeSign Identity Client PKCS #11 Library, da biste bili u mogućnosti da se prijavite na Portal pomoću elektronskog sertifikata. 

• Za Firefox 17.x idite na Firefox\Options\Options\Advanced\Encryption\Security Devices 

• Kada se otvori Deavice Manager prozor, kliknite na Load 

• Za Module Name upišite: SafeSign Identity Client PKCS #11 Library, a za Module filename: aetpkss1.dll 

• Kliknite na OK i potvrdite instaliranje modula.

Podešavanje korišćenja Portala eUprava na Linkus platformi

Korišćenje Portala eUprava na Linux (Debian platformi) trenutno je moguće samo preko Firefox pretraživača. Takođe za korišćenje usluga (koja ne podrazumevaju elektronske sertifikate), potrebno je da imate instaliran Adobe Acrobat Reader. Za Ubuntu (Debian) platformu to možete učini na sledeći način:

1. Preuzeti paket Adobovog softvera sa sledećeg linka.

2. Instalirati gdebi paket koji služi za instalaciju DEB paketa. Preko terminala potrebno je upisati komandu koja sadrži neophodan nivo administracije:

sudo apt-get install gdebi

3. Nakon instalacije potrebno je da se pozicionirate u terminalu na mesto gde je skinut Adobov softver i izvršiti komandu u terminalu:

sudo gdebi AdbeRdr9.5.5-1_i386linux_enu.deb


4. Ukoliko prilikom instalacije budu nedostajali određeni paketi i međuzavisnosti ukucajte sledeću komandu: sudo apt-get install libgtk2.0-0:i386 libnss3-1d:i386 libnspr4-0d:i386 lib32nss-mdns* libxml2:i386 libxslt1.1:i386 libstdc++6:i386

Instalacija čitača i sertifikata sertifikacionog tela JP Pošte na Linuh OS

Za instalaciju PTT sertifikata koji koriste IDBridge CT30 Gemailto čitače postupak je sledeći:

1. Potrebno je da se instalira middleware A.E.T. SafeSign za Linux. U zavisnosti od distribucije možete middleware tražiti od Pošte klikom na sledeći link. Trenutno Pošta daje middleware za sledeće distribucije (Debian 6, OpenSuSE 12, Red Hat 5 i 6, SLED11, Ubuntu LTS).

2. Nakon otpakovanja potrebnog fajla instalaciju radite preko odgovarajućeg package manager-a za za tu distribuciju. U sledećem koraku je neophodno da se instalira drajver za čitač IDBridge CT30 Gemailto kartica. Generički drajver se nalazi u sklopu libccid biblioteke.

Na Debian/Ubuntu distribucijama je potrebno pokrenuti sledeću komandu u terminalu:

sudo apt-get install libccid

ukoliko sistemu nedostaju neki međuzavisni paketi pokušajte da pokrenete instalaciju sa komandom:

sudo apt-get -f install

4. U Firefox-u je zatim potrebno da idete po sledećim stavkama:

preferences>advanced>security devices>load

U Module Name možete opciono uneti naziv vezan za Poštin sertifikat dok u module filename tražite biblioteku sa sledećeom putanjom:

/usr/lib/libaetpkss.so.3

Kada je unesete u device manager trebalo bi da sa desne strane porzora koji nosi naziv Security Modules and Devices dobijete iščitane podatke sa Vašeg sertifikata (npr. ime i prezime, PIB i MB).