1. Користити Internet Explorer (за Google Chromе од верзије 45 не постоји подршка за Javu)

2. Инсталирати (ако већ није) последњу верзију Jave

3. Дозволити да се инсталира Java додатак у Internet Explorer-у (add-on)

4. Отворити Java Control Panel (икона Configure Java у Старт менију), прећи на картицу Security и додати два web-сајта (Manage Exceptions), као на слици:

Branislav Mihaljev

5. Поднети захтев за замену возачке дозволе по упутству са Портала

6. На питање да ли да се дозволи извршавање Java apleta, потврдити "I accept..."  и кликнути на Run.

Branislav Mihaljev

Сада је могуће довршити електронску услугу.