еПартиципација

На страни Јавне расправе сви заинтересовани могу слати коментаре, сугестије и прилагати докуменате у вези са предметом јавних расправа.

Орган државне управе који покрене јавну расправу, задржава право да не објави у целини или делимично коментаре који нису у вези са предметом јавне расправе.

На страни Форум Портала еУправа можете узети учешће у дискусијама форума Портала еУправа.