Pomoć(otvori) (zatvori)

Sva pitanja u vezi usluge za koju ste podneli zahtev, uputite na adresu institucije koja je navedena kao „Organ zadužen za sprovođenje“ te usluge (sve podatke imate u tekstualnom delu opisa usluge).Pitanja u vezi korisničkih naloga na Portalu slati na office@ite.gov.rsSva pitanja u vezi Zamene zdravstvene knjižice slati na adresu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje: kzo@rfzo.rs

Portal nije optimizovan za mobilne telefone i tablet uređaje.


Sva pitanja u vezi usluge za koju ste podneli zahtev, uputite na adresu institucije koja je navedena kao „Organ zadužen za sprovođenje“ te usluge (sve podatke imate u tekstualnom delu opisa usluge).


Sva pitanja u vezi Zamene zdravstvene knjižice slati na adresu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje: kzo@rfzo.rs
UPUTSTVA ZA POPUNjAVANjE OBRASCA za zdravstvenu knjižicu:


Koraci za popunjavanje obrasca zahteva za ZA JEDNU OSOBU

NAPOMENA: sa svog korisničkog naloga na Portalu eUprava NE MOŽETE podnositi Zahtev za drugu osobu


Koraci za popunjavanje obrasca zahteva za ZA VIŠE OSOBA

NAPOMENA: Zahtev za više osoba možete podneti sa svog naloga SAMO ako ste VI nosilac zdravstvenog osiguranja za te osobe.


Kategorije