Pregled usluga po nadležnom organu(otvori) (zatvori)

Na ovoj strani možete videti pregled svih nadležnih organa, odnosno organa državne uprave koji pružaju određene usluge preko Portala eUprava.

Izborom određenog organa državne uprave, dobićete spisak svih usluga, koje taj organ pruža.

Ukoliko usluga sadrži originalni obrazac onda pored imena usluge postoji simbol .

Ukoliko se usluga može izvršiti elektronskim putem onda pored imena usluge postoji simbol .

Daljim izborom dobijate detaljnije informacije o usluzi, kao mogućnost da je izvršite, ukoliko je to ponuđeno, i elektronskim putem.