Општина Алибунар


Назив услуге

Потврда о измиреним пореским обавезама - Општине Алибунар

Орган задужен за спровођење

Министарство финансија, Пореска управа - Филијала Општине Алибунар

Надзорни орган

Пореска управа - Регионални центар Београд

Опис

Потврда о измиреним пореским обавезама коју издаје филијала у сврху:
- Оверe здравствене књижице за оснивача - власника предузећа
- Остваривања права из области финансијске подршке породици са децом
- Остваривања права из области социјалне заштите - право на материјално обезбеђење
- Учешћа на тендеру
- Подношења захтева за кредит код банке
- Добијања визе
- Разно

Где и како

Пореска управа - Филијала Општине Алибунар Трг Слободе бр. 4, 26310 Алибунар

Захтев се може поднети:
- лично - шалтер писарнице  
- електронским путем

Радно време: 07-15 часоваОпштина Алибунар

www.alibunar.org.rs

- -

0000000

-

еАнкете