Republički fond za zdravstveno osiguranje


Naziv usluge

Elektronska prijava zaposlenih na zdravstveno osiguranje

Koraci za prijavu osiguranika na zdravstveno osiguranje

Korak 1: Preuzimate Ugovor koji popunjavate i predajete u matičnoj filijali RFZO. Preporučujemo Vam da pre odlaska kontaktirate filijalu RFZO. Spisak filijala i kontakt telefone pogledajte ovde. Ukoliko Vaša firma nije prijavljena kod RFZO, neophodno je da sa sobom ponesete i popunjen OPD obrazac. Radnik na šalteru će Vam otvoriti nalog koji ćete koristiti u narednim koracima. Nalog će biti aktivan nakon 48 sati.

Napomena: Prilikom predaje ugovora, ovlašćeno lice koje će ubuduće elektronski prijavljivati zaposlene mora posedovati  kvalifikovani elektronski sertifikat. Kvalifikovani elektronski sertifikat izdaju MUP SrbijePrivredna komora SrbijePTT i HALCOM ad Beograd.

Korak 2: Pre��zimate softverski paket za kreiranje elektronske prijave (ZaZOs) kao i uputstvo za instalaciju i korišćenje softvera. Ukoliko imate 64-bitnu arhitekturu računara preuzmite 64-bitnu verziju softvera.

Korak 3: Pomoću aplikacije koju ste preuzeli i instalirali na Vašem računaru generišete paket (XML datoteku) za prijavu, odjavu i/ili promenu podataka o Vašim zaposlenima.

Korak 4: Ulogujete se na Portal za poslodavce pomoću korisničkog imena, šifre i kartice sa sertifikatom (neophodna Java) sa kojom ste otvorili nalog (Korak 1) i učitavate generisani paket (elektronski M obrazac). Na portalu je jasno objašnjen ovaj postupak u sekciji Pomoć.

Korak 5: Kada organizacione jedinice RFZO završe obradu Vašeg paketa, a Vi to možete jednostavno saznati preko odgovarajućih statusnih poruka na Portalu, dolazite u organizacionu jedinicu RFZO na kojoj ste prijavljeni i preuzimate zdravstvene knjižice ili druga dokumenta za Vaše zaposlene u skladu sa ugovorom koji ste potpisali.

Kontakt

Za sve probleme i pitanja vezana za funkcionisanje procesa elektronske prijave obratite se na e-mail: eprijava@rfzo.rs Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli . Molimo Vas da pre upućivanja pitanja proverite da li je na njega već odgovoreno u okviru "Odgovori na najčešća pitanja"

Odgovori na najčešća pitanja

P: Da li je moguće koristiti kvalifikovani elektronski sertifikat koji izdaju PTT, Privredna komora Srbije ili HALCOM ad Beograd?

O: Da, moguće je koristiti kvalifikovani elektronski sertifikat koji izdaju PTT, Privredna komora Srbije ili HALCOM ad Beograd.

P: Da li se i koliko naplaćuje usluga elektronske prijave?

O: Otvaranje naloga i preuzimanje aplikacija sa sajta RFZO je potpuno besplatno. Jedino što Obveznik treba da obezbedi o svom trošku je čitač kartica za elektronsko potpisivanje elektronskih prijava.

P: Da li je moguće da jedna Agencija vrši prijavu za više Obveznika?

O: Moguće je da Agencija vrši prijavu za više različitih Obveznika. Pritom je potrebno da za svakog Obveznika pojedinačno bude potpisan ugovor sa Filijalom RFZO, na čijoj teritoriji se nalazi njegovo sedište. Nakon potpisivanja Ugovora, Agencija otvara nalog u Filijali RFZO na čijoj teritoriji ima klijente. Sa jednim nalogom otvorenim u nekoj Filijali RFZO, Ovlašćeno lice može vršiti prijavu za više Obveznika čije je sedište na teritoriji te Filijale. Za svakog Obveznika je takođe potrebno imati posebnu instancu ZaZOs aplikacije, tj. potrebno je za svaku firmu posebno raspakovati zip datoteku, preuzetu sa sajta RFZO.

P: Da li je moguće prijavljivati radnike koji imaju mesto prebivališta van Filijale RFZO na čijoj teritoriji je sedište Obveznika?

O: Da. Dovoljno je da Obveznik sklopi Ugovor sa Filijalom RFZO na čijoj teritoriji mu je sedište i može prijavljivati sve radnike, bez obzira na njihovo mesto prebivališta. Jedina napomena je da će nakon završene prijave, zdravstvene knjižice biti raspoređene po Ispostavama na kojima su Osiguranici prijavljeni, gde ih može podići Ovlašćeno lice ili Osiguranik lično.

P: Da li elektronsku prijavu može vršiti lice koje nema ličnu kartu sa čipom?

O: Da. Neophodno je da generisana XML datoteka za prijavu/promenu/odjavu zaposlenih, bude pot��isana kvalifikovanim elektronskim potpisom koje izdaje MUP Srbije, PTT, Privredna Komora Srbije ili HALCOM ad Beograd.

P: Kako znati kada je prijava završena?

O: Status poslate XML datoteke (da li je obrada u toku, ili je završena) će u svakom trenutku biti dostupan na Portalu za poslodavce, preko koga se vrši elektronska prijava. Od trenutka kada statusna poruka obaveštava o završenoj prijavi, zdravstvene knjižice i/ili ostala dokumentacija Osiguranika se može podići na šalterima Ispostave na kojoj je Osiguranik prijavljen.

P: Da li je moguće vršiti prijavu za više različitih Obveznika kroz istu ZaZOs aplikaciju?

O: Ne. Za svakog Obveznika je potrebno imati posebnu instancu ZaZOs aplikacije, tj. potrebno je za svaku firmu posebno raspakovati zip datoteku, preuzetu sa sajta RFZO.

P: Da li je moguće ovlastiti više lica za elektronsku prijavu?

O: Da. Moguće je ovlastiti više lica za vršenje elektronske prijava/promene/odjave. Ugovorom je inicijalno predviđen unos do 2 Ovlašćena lica, ali se po potrebi može dodati više njih. Svako od Ovlašćenih lica mora imati kvalifikovan elektronski potpis izdat od strane MUP-a, PTT-a ili Privredne komore Srbije.

P: Da li je i dalje neophodno da se donese zdravstvena knjižica prilikom elektronske odjave kako bi na nju bio stavljen pečat “Poništeno”?

O: Danom elektronske odjave će biti poništena zdravstvena knjižica i to će biti vidljivo većini zdravstvenih ustanova i apoteka. Međutim, ovo još uvek ne važi za sve ustanove, pa poslodavac treba da zadrži ove knjižice i prosledi ih ispostavi na poništenje (na samom obrascu, a ne u elektronskoj formi jer je to već urađeno). Ovo je moguće uraditi poštom ili lično kada poslodavac bude preuzimao knjižice za druge zaposlene.

U narednom periodu kada sve ustanove budu elektronski povezane, čemu se teži, neće biti potrebno vršiti odjavu na ovaj način (stavljanje pečata na zdravstvenu knjižicu).

P: Da li je moguće propratnu dokumentaciju i zdravstvene knjižice slati, odnosno primati poštom ili i-mejlom?

O: Trenutno nije moguće, tj. dokumentaciju donosite prilikom preuzimanja zdravstvenih knjižica. U drugoj fazi projekta Elektronske prijave se predviđa uvođenje takve mogućnosti, a o tome ćete biti blagovremeno obavešteni.

P: ZaZOs aplikacija za pripremu elektronskih prijava/promena/odjava ne može da pročita sertifikat sa lične karte?

O: Da biste videli sertifikate koji mogu da potpisuju dokument potrebno je da imate karticu (lična karta, PTT, PKS token) i odgovarajući softver koji ide uz tu karticu (middleware). Ovaj softver preuzimate sa sajta sertifikacionog tela koje Vam je izdalo sertifikat. Za ličnu kartu idite na ovaj link da biste preuzeli softver (RSIDCardMW). Takođe, da bi program radio potrebno je da se instalira MS VC++ koji se može preuzetiovde ukoliko ga već nemate instaliranog na računaru.Republički fond za zdravstveno osiguranje

http://www.rfzo.rs/

Jovana Marinovića 2

+381112053830

+381112645042

eAnkete