Град Сремска Митровица

Захтев за упис/брисање/промену у бирачком списку
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за упис/брисање/промену из бирачког списка

Датум последњег ажурирања

 01.03.2019

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
СЛУЖБА ЗА ЛИЧНА СТАЊА ГРАЂАНА
Трг Светог Димитрија13, 22000 Сремска Митровица

Опис

Јединствени бирачки списак је јавна исправа у којој се води јединствена евиденција држављана Републике Србије који имају бирачко право и служи само за изборе.
У део јединственог бирачког списка који се води за територију Града Сремска Митровица уписују се сва пунолетна, пословно способна лица која имају пребивалиште на територији града.
НАПОМЕНА: Бирач може бити само једном уписан у бирачки списак, како у јединствени бирачки списак тако и у посебан бирачки списак за националну мањину.

Где и како

Информацијa о томе да ли је лице уписано у бирачки списак може се добити на телефон 022/215-2084,  или провером на инернет сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе уношењем јединственог матичног броја грађана (ЈМБГ). 

Захтев за упис се подноси лично.
Поступак уписа и промене података у ЈБС врши се подношењем захтева грађана или по службеној дужности. Након расписивања избора и проглашења поједине изборне листе, захтев за промену у бирачком списку може поднети и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани.

Захтев за упис/брисање/промене у бирачком списку може се поднети  надлежном органу управе :
- Електронским путем (дугме „еУслуга“ изнад и испод овог текста) - уз отворени налог или поседовање eлектронског сертификата.
- Образац захтева можете и само одштампати, попунити и послати поштом.
- Лично, на шалтерима  Услужног центра Градске управе, или у канцеларији 8а. 

Уз попуњени образац захтева, неопходно је приложити фотокопију личне карте (очитана л.к.)м или исту донети на увид. 

Правна подлога

 Закон о јединственом бирачком списку ("Службени гласник РС" број 104/09 и 99/11)
 Закон о избору народних посланика ("Службени гласник РС" број 35/00
, 57/03-одлука УСРС, 72/03-
 др.закон, 75/03-испр.др.закона, 18/04, 101/05-др.закон
)
 Закон о
националним саветима националних мањина ("Службени гласник РС" број 72/09, 20/14, одлука
 УСРС 55/14, 47/18)
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете