Град Сремска Митровица

Захтев за упис/брисање/промену у бирачком списку
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за упис/брисање/промену из бирачког списка

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
СЛУЖБА ЗА ЛИЧНА СТАЊА ГРАЂАНА
Трг Светог Димитрија13, 22000 Сремска Митровица

Опис

Бирачки списак је јавна исправа у којој се води евиденција грађана који имају бирачко право и служи само за изборе.
У бирачки списак Града Сремска Митровица уписују се сва пунолетна, пословно способна лица која имају пребивалиште на територији града.
НАПОМЕНА: Бирач може бити уписан само на једном месту у бирачки списак.

Где и како

Информацијa о томе да ли је лице уписано у бирачки списак може се добити на телефон 022/610-566, лок: 176,  или провером на инернет сајту  Министарства државне управе и локалне самоуправе уношењем матичног броја.


Захтев за упис/брисање/промене у бирачком списку може се поднети  надлежном органу управе: 
- Online, кориситећи еУслуге Портала еУправе РС - избором Градске управе Сремска Митровица и
  жељеног захтева и кликом на еУслуга - на крају овог текста
Преко сајта Града Сремска Митровица (избором еУслуге или еУправа)
-  Образац захтева можете и само одштампати, попунити и послати поштом или предати лично на шалтерима Услужног
    центра Градске управе, или у канцеларији 8а.


Уз попуњени образац захтева, неопходно је приложити фотокопију личне карте 
(или исту донети на увид).

Напомена: Уколико имате стару личну карту требало би доставити фотокопију (скенирану) прве четири стране.
Уколико имате нову личну карту без чипа довољно је доставити фотокопију (скенирану) обе стране.
Уколико поседујете нову личну карту са чипом неопходно је доставити податке очитане апликацијом ЧЕЛИК (Читач електронске личне карте). Ова апликација се може преузети са сајта Министарства унутрашњих послова. Напомена, за коришћење ове апликације неопходан вам је  читач smart картица. 

Правна подлога

Закон о јединственом бирачком списку ("Службени гласник РС" број 104/09)
Закон о избору народних посланика ("Службени гласник РС" број 35/00)
Закон о националним саветима националних мањина ("Службени гласник РС" број 72/09) Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете