Град Зрењанин

Град Зрењанин jе омогућио Вама коjи сте уписани у матичне књиге коjе се воде за матично подручjе Зрењанин, да путем интернета наручите и на кућну адресу добиjете изводе и уверења из наших матичних књига.

Пријава Инспекцији за заштиту животне средине


Услуга је доступна и на овим језицима: HU SK RO


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Пријава Инспекцији за заштиту животне средине

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
ОДЕЉЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈА
Одсек инспекције за заштиту животне средине

Опис

Одељење инспекција обавља послове инспекцијског надзора над применом закона и прописа донетих на основу закона из области грађевинарства, путева, заштите животне средине, комуналне области и превоза путника у јавном саобраћају. Послове инспекцијског надзора у овим областима обављају грађевинска инспекција, инспекција путева, инспекција заштите животне средине и комунална инспекција.

У поступку инспекцијског надзора, инспектори воде управни поступак и доносе решења, врше принудна извршења донетих решења и покрећу поступак за утврђивање прекршајне и кривичне одговорности за које су овлашћени законом или прописом донетим на основу закона.

Одељење обавља и послове надзора над реализацијом програма предузећа који се баве одржавањем комуналне хигијене јавно прометних површина и јавних зелених површина.

Одељење инспекција обавља и друге послове из своје надлежности у складу са законом, одлукама Града и другим актима.

Где и како

Пријаву инспекцији за заштиту животне средине можете поднети у Услужном центру Градске управе Града Зрењанина (канцеларија бр. 53), а детаљније информације можете добити на телефон 064/8116534 или на e-mail mira.dronjak@grad.zrenjanin.rs.

Корисни линкови

www.zrenjanin.rsИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Зрењанин

www.zrenjanin.rs

Трг слободе 10

023 315 0143

023 315 0119

еАнкете