Агенција за заштиту животне средине

Агенција за заштиту животне средине, као орган у саставу Министарства заштите животне средине, са својством правног лица, обавља стручне послове који се односе на: Развој, усклађивање и вођење националног информационог система заштите животне средине (праћење стања чинилаца животне средине кроз индикаторе животне средине, регистар загађујућих материја и др.); Спровођење државног мониторинга квалитета ваздуха и вода, укључујући спровођење прописаних и усаглашених програма за контролу квалитета ваздуха, површинских вода и подземних вода прве издани и падавина; Управљање Националном лабораторијом; Прикупљање и обједињавање података о животној средини, њихову обраду и израду извештаја о стању животне средине и спровођењу политике заштите животне средине; Развој поступака за обраду података о животној средини и њихову процену; Вођење података о најбољим доступним техникама и праксама и њиховој примени у области заштите животне средине; Сарадњу са Европском агенцијом за животну средину (EEA) и европском мрежом за информације и посматрање (EIONET), као и друге послове одређене законом.

Приказ података у реалном времену из Државне мреже за аутоматски мониторинг квалитета ваздуха


Назив услуге

Приказ података у реалном времену из Државне мреже за аутоматски мониторинг квалитета ваздуха

Орган задужен за спровођење

Агенција за заштиту животне средине Републике Србије

Опис

На интернет презентацији Агенције за заштиту животне средине Републике Србије доступна је  апликација за приказ резултата из Државне мреже за аутоматски мониторинг квалитета ваздуха. Подаци у бази се ажурирају у временском размаку до 15 минута када све станице шаљу податке у централну базу и видљиви су путем интернет апликације. Примена овог модела пружања услуга грађанима од стране државних органа, где грађанин добија информацију/податак непосредно без потребе да поднесе и захтев, је међу првима у Републици Србији.

Активности на комплетирању, активирању и верификацији опреме, калибрационе лабораторије као и самог софтвера су у току и податке који се овде приказују, због израженог интересовања јавности, треба посматрати као прелиминарне, неверификоване податке са могућом појавом грешака за краће периоде осредњавања.

Апликацији можете приступити овде: АМСКВ интернет Апликација.Коментари

Агенција за заштиту животне средине

http://www.sepa.gov.rs

Руже Јовановић 27а

+381 11 / 6356-788

+381 11 / 286-10-65

еАнкете