Агенција за лекове и медицинска средства Србије

Агенција за лекове и медицинска средства Србије је регулаторна установа Републике Србије, одговорна за регулативу фармацеутског тржишта Србије. Агенција обезбеђује услуге издавања дозвола, одобрења и уверења за хумане и ветеринарске лекове и медицинска средства, као и контроле квалитета лекова и медицинских средства које испуњавају захтеве, потребе и очекивања корисника, захтеве закона и других нормативних докумената.

Претраживање сертификата серија лекова за употребу у хуманој медицини


Назив услуге

Претраживање сертификата серија лекова за употребу у хуманој медицини

Орган задужен за спровођење

Агенција за лекове и медицинска средства Србије

Надзорни орган

Министарство здравља

Опис

Грађани могу претраживати сертификате серија лекова за употребу у хуманој медицини. Претраживање базе лекова омогућава добијање информација о траженом леку и сертификату серије траженог лека што подразумева назив лека, сврху, генерички назив лека, контролни број, произвођачa, носиоцa дозволе, облик и паковање, датум подношења, датум одобрења и датум преузимања, рок употребе, серија, количина и резултат одобрења сертификата.

Где и како

Е-услуга која се односи на претраживање сертификата серије лекова за употребу у хуманој медицини је доступна 24 сата дневно, 7 дана у недељи, коришћењем интернет апликације Претраживање сертфиката серија хуманих лекова.

Интернет апликација, која омогућава претраживање базе лекова, налази се на сајту Агенције за лекове и медицинска средства Србије  www.alims.gov.rs. Наведена апликација омогућава претраживање сертификата серија лекова по различитим критеријумима: по називу лека, по серији лека, по контролном броју, по генеричком називу лека, по произвођачу лека, по носиоцу дозволе лека и по сврхи лека.

Уколико желите да претражите сертификате серија хуманих лекова, у поље за претрагу изаберите кључ за претрагу (назив лека, серија лека, контролни број), а затим  укуцајте податак који тражите.
Уколико желите да претражујете сертификате серија лекова по генеричком називу лека, у поље за претрагу изаберите одговарајући генерички назив лека.
Уколико желите да претражујете по произвођачу или носиоцу дозволе, у поље за претрагу изаберите одговарајућег произвођача или носиоца дозволе, а уколико желите да претражујете по сврхи испитивања лека, у поље за претрагу изаберите сврху лека (посебна или редовна контрола).

Кликом на дугме „Претражи“, појавиће се сви лекови са изабраним критеријумима.Коментари

Агенција за лекове и медицинска средства Србије

http://www.alims.gov.rs

Војводе Степе 458

+381 11 / 395-11-47

+381 11 / 395-11-31

еАнкете