Општина Велико Градиште

Извод из матичнe књигe умрлих
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Извод из матичне књиге умрлих

Орган задужен за спровођење

- градски и општински органи управе надлежни за послове управе
- за општине са подручја АП Косово и Метохија органи управе:
- града Ниша за општине: Приштина, Подујево, Глоговац, Обилић, Липљан и Косово Поље;
- града Крагујевца за општине: Пећ, Исток и Клина;
- општине Краљево за општине: Косовска Митровица, Србица, Зубин Поток, Вучитрн, Звечан и Лепосавић;
- општине Крушевац за општине: Призрен, Ораховац, Сува Река и Гора;
- општине Јагодина за општине: Ђаковица и Дечани;
- општине Врање за општине: Гњилане, Витина, Косовска Каменица и Ново Брдо;
- општине Лесковац за општине: Урошевац, Качаник, Штимље и Штрпце.
- Министарство спољних послова и дипломатско-конзуларна представништва за матичне књиге које се воде у дипломатским и  конзуларним  представништвима  Србије у  иностранству.           

Опис

Матичне књиге су јавне исправе о личним стањима грађана у које се уписују чињенице о рођењу, браку и смрти и друге чињенице предвиђене законом, као и промене у вези са овим чињеницама. Стога се о личним стањима грађана воде матична књига рођених, матична књига венчаних и матична књига умрлих.

Где и како

Захтев за издавање извода из матичне књиге умрлих (на домаћем и међународном обрасцу) подноси заинтересовано лице надлежном органу управе по месту вођења матичне књиге у којој је извршен упис чињенице смрти. Уз захтев се прилаже доказ о уплаћеној републичкој административној такси од 310,00 динара на домаћем обрасцу, односно од 490,00 динара за интернационалне изводе, и доказ о уплаћеној општинској админ. такси од 105,00 динара на домаћем обрасцу, односно од 385,00 динара за интернационалне изводе.
Напомена: Избегла и прогнана лица са територије бивше СФРЈ и расељена лица са територије АП КиМ, на основу одговарајућих исправа којима доказују свој статус, плаћају само Републ.админ.таксу и то умањену за 70%. (домаћи изводи 240,00 дин, интернационални изводи 294,00 динара). Такса се не плаћа у случајевима из члана 19. Закона о републичким административним таксама.Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Општина Велико Градиште

www.velikogradiste.org.rs

Житни трг 1

0000000

-

еАнкете