Министарство унутрашњих послова Републике Србије

Министарство унутрашњих послова Републике Србије обавља послове државне управе који се односе на: заштиту живота, личне и имовинске безбедности грађана; спречавање и откривање кривичних дела и проналажење и хватање учинилаца кривичних дела и њихово привођење надлежним органима; одржавање јавног реда и мира; пружање помоћи у случају опасности; обезбеђивање зборова и других окупљања грађана; обезбеђивање одређених личности и објеката, укључујући и страна дипломатска и конзуларна представништва на територији Републике Србије; безбедност, регулисање и контролу саобраћаја на путевима; безбедност државне границе и контролу преласка границе и кретања и боравка у граничном појасу; боравак странаца; промет и превоз оружја, муниције, експлозивних и одређених других опасних материја; испитивање ручног ватреног оружја, направа и муниције; заштиту од пожара; противградна одбрана; држављанство; јединствени матични број грађана; електронско вођење података о личности; пребивалиште и боравиште грађана; личне карте; путне исправе; међународну помоћ и друге облике међународне сарадње у области унутрашњих послова, укључујући и реадмисију; илегалне миграције; азил; обучавање кадрова; управно решавање у другостепеном поступку по основу прописа о избеглицама, као и друге послове одређене законом.

Уверење о пребивалишту – за дете старије од 16 година или члана породице
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским сертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Уверење о пребивалишту – за дете старије од 16 година или члана породице

Орган задужен за спровођење

Министарство унутрашњих послова
Полицијска управа за град Београд
Управа за управне послове, Љермонтова 12а

Надзорни орган

Министарство унутрашњих послова

Опис

Захтев за издавање уверења о пребивалишту подноси се личнo или преко пуномоћника органу унутрашњих послова по месту пребивалишта лица на које се захтев односи (у Београду захтев се подноси искључиво Полицијској управи за град Београд, улица Љермонтова 12а).

У случају подношења захтева електрноским путем, могуће је добити искључиво уверење о пребивалишту за последњу адресу пребивалишта и то искључиво за територију града Београда! Овим сервисом су обухваћени случајеви (сврха издавања уверења) који су ослобођени плаћања Републичке административне таксе. За све остале случајеве потребно је лично предати захтев у Полицијској управи за град Београд, улица Љермонтова 12а.

Где и како

Полицијска управа за град Београд
Управа за управне послове

Одељење за управне послове
Одсек за личне карте и пребивалиште
Београд, Љермонтова 12а

Корисни линкови

МУП Републике Србије – Документи грађана – ПребивалиштеИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским сертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Министарство унутрашњих послова Републике Србије

http://www.mup.gov.rs

Булевар Михајла Пупина 2

+ 381113062000

-

еАнкете