Општина Бачки Петровац

Конкурс за доделу средстава удружењима за реализацију програма у области културе – Манифестације од јавног интереса за Општину Бачки Петровац за 2019. годину


Назив услуге

Конкурс за доделу средстава удружењима за реализацију програма у области културе – Манифестације од јавног интереса за Општину Бачки Петровац за 2019. годину 

Датум објављивања (последњег ажурирања)

14.06.2019 

Орган задужен за спровођење

Општина Бачки Петровац 

Опис

Предмет овог конкурса је додела средстава за реализацију програма у области културе – манифестације од јавног интереса за Општину Бачки Петровац, које у оквиру своје делатности и циљева реализују удружења у 2019. години.

Максимална висина средстава која се могу доделити за реализацију програма описаног у ставу 1. овог одељка износи 500.000,00 динара. 

Где и како

Комплетирана документација се предаје у Услужном центру Општинске управе Општине Бачки Петровац (шалтер број 1), у року од 15 дана од дана објављивања Конкурса, односно до 29.06.2019. године, а може се послати и поштом као препоручена пошиљка на адресу: Општина Бачки Петровац, Коларова 6, 21470 Бачки Петровац, са назнаком „За Комисију за спровођење Конкурса за доделу средстава удружењима за реализацију програма у области културе – манифестације од јавног интереса за Општину Бачки Петровац за 2019. годину“ и „Пријава на Конкурс за доделу средстава удружењима за реализацију програма у области културе – манифестације од јавног интереса за Општину Бачки Петровац за 2019. годину ”. 

Правни основ

На основу члана 38. Закона о удружењима („Сл. гласник РС“, бр. 51/2009, 99/2011 - др. закони и 44/2018 - др. закон), чл. 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018), Одлуке о буџету Општине Бачки Петровац за 2019. годину („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 10а/2018), Општинско веће Општине Бачки Петровац, на својој 85. седници, одржаној дана 12.06.2019. године, расписало је Конкурс. Коментари

Општина Бачки Петровац

www.backipetrovac.rs

Коларова 6

0000000

-

еАнкете