Министарство државне управе и локалне самоуправе

Конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине за реализацију програма и пројеката из области културе


Назив услуге

Конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине за реализацију програма и пројеката из области културе 

Датум објављивања (последњег ажурирања)

09.05.2019. године 

Орган задужен за спровођење

Министарство државне управе и локалне самоуправе 

Саопштење

Обавештавамо вас да је Министарство државне управе и локалне самоуправе расписало Конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине за реализацију програма и пројеката из области културе

 Специфичан циљ конкурса је унапређење културне делатности националних мањина у Републици Србији.

1.      Укупна средства која ће бити додељена по овом конкурсу износе 30.000.000,00 динара.

2.      Право учешћа на Конкурсу имају: установе, удружења, фондације, привредна друштва и друге организације чији су оснивачи национални савети националних мањина; организације цивилног друштва уписане у одговарајући регистар, а чији се циљеви према статутарним одредбама, остварују у области заштите и унапређења права и положаја припадника националних мањина, које имају седиште на територији Републике Србије и задужбине, фондације и конференције универзитета односно академија струковних студија.

3.      Пријаве са прописаном документацијом послати поштом на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 Београд, са назнаком: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ У 2019. ГОДИНИ или предати лично на наведену адресу, у писарници Министарства. На полеђини коверте обавезно написати пуно име и адресу подносиоца пријаве. Пријаве послате на било који други начин (факсом, електронском поштом и др), или послате на другу адресу неће бити разматране.

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ОД 9. МАЈА ДО 7. ЈУНА 2019.  ГОДИНЕ Коментари

Министарство државне управе и локалне самоуправе

http://www.mduls.gov.rs/

Бирчанинова 6

011/3620-146

-

еАнкете