Министарство унутрашњих послова Републике Србије

Министарство унутрашњих послова Републике Србије обавља послове државне управе који се односе на: заштиту живота, личне и имовинске безбедности грађана; спречавање и откривање кривичних дела и проналажење и хватање учинилаца кривичних дела и њихово привођење надлежним органима; одржавање јавног реда и мира; пружање помоћи у случају опасности; обезбеђивање зборова и других окупљања грађана; обезбеђивање одређених личности и објеката, укључујући и страна дипломатска и конзуларна представништва на територији Републике Србије; безбедност, регулисање и контролу саобраћаја на путевима; безбедност државне границе и контролу преласка границе и кретања и боравка у граничном појасу; боравак странаца; промет и превоз оружја, муниције, експлозивних и одређених других опасних материја; испитивање ручног ватреног оружја, направа и муниције; заштиту од пожара; противградна одбрана; држављанство; јединствени матични број грађана; електронско вођење података о личности; пребивалиште и боравиште грађана; личне карте; путне исправе; међународну помоћ и друге облике међународне сарадње у области унутрашњих послова, укључујући и реадмисију; илегалне миграције; азил; обучавање кадрова; управно решавање у другостепеном поступку по основу прописа о избеглицама, као и друге послове одређене законом.

Заказивање термина за подношење захтева за ПАСОШ - ПУ Нови Сад (СУБОТА)
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Заказивање термина за подношење захтева за ПАСОШ - ПУ Нови Сад (СУБОТА)

Орган задужен за спровођење

Полицијске управе или полицијске станице на којима грађани имају пријављено пребивалиште осим у случају када се подноси захтев за издавање пасоша за држављане Републике Србије који имају пребивалиште на подручју АП КиМ, као и држављани Републике Србије којима су уверења о држављанству издата од органа Републике Србије надлежних за подручје АП КиМ, а немају пријављено пребивалиште у Републици Србији, захтев за издавање пасоша подносе искључиво у Београду, у Министарству унутрашњих послова - у Координационој управи, улица Љермонтова број 12а, а на основу Уредбe Владе Републике Србије од 16. 09. 2009. године, (Уредбa о поступку утврђивања испуњености прописаних услова за издавање пасоша за лица са подручја АП КиМ – "Сл. гласник РС" број 76/09). 

Надзорни орган

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА - Управа за управне послове

Опис

Термине у Полицијској управи Нови Сад могу заказати грађани који имају стално пребивалиште на територији Новог Сада.

Заказивање се може извршити искључиво за термин СУБОТА, појединачно или за чланове уже породице (максимално за 4 члана). Документ за који се врши заказивање је путна исправа (пасош).

Приликом доласка у заказано време (СУБОТА) потребно је са собом понети сва неопходна документа као и доказ о уплати такси. Списак докумената и бројеве текућих рачуна за уплату административних такси (сврху, примаоца, позив на број...) можете видети ОВДЕ.

У случају да са собом нематe све наведено, услуга неће бити извршена. 

Где и како

Полицијска управа Нови Сад

Булевар Ослобођења број 143

Корисни линкови

За заказивање осталим данима погледајте услугу "Заказивање термина за подношење захтева за личну карту и пасош"

Званична Интернет презентација Министарства унутрашњих послова – Документа грађана

Најчешћа питања око издавања нових личних докумената: линк

Најчешћа питања/проблеми око услуге еЗаказивање: линк Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Министарство унутрашњих послова Републике Србије

http://www.mup.gov.rs

Булевар Михајла Пупина 2

+ 381113062000

-

еАнкете