Предшколска установа"Пионир"Јагодина

Пријава детета у предшколску установу
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

ВАЖНО

ПРИЈАВА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ НИЈЕ МОГУЋА ЗА САМОХРАНЕ РОДИТЕЉЕ, ОСИМ ЗА САМОХРАНОГ РОДИТЕЉА КАДА ЈЕ ДРУГИ РОДИТЕЉ НЕПОЗНАТ; ЗА РОДИТЕЉЕ КОЈИ НИСУ ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ; ЗА ДЕЦУ ЖРТАВА НАСИЉА У ПОРОДИЦИ; ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У ПСИХОФИЗИЧКОМ РАЗВОЈУ; ДЕЦУ ИЗ ПОРОДИЦА КОЈЕ КОРИСТЕ НЕКИ ОБЛИК СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ; ДЕЦУ ИЗ ПОРОДИЦЕ У КОЈОЈ ЈЕ ДЕТЕ ТЕШКО ОБОЛЕЛО ИЛИ ИМА СМЕТЊЕ У ПСИХОФИЗИЧКОМ РАЗВОЈУ; ЗА ДЕЦУ ТЕШКО ОБОЛЕЛИХ РОДИТЕЉА; ЗА ДЕЦУ ЧИЈИ СУ РОДИТЕЉИ РАТНИ ВОЈНИ ИНВАЛИДИ ИЛИ ИМАЈУ СТАТУС РАСЕЉЕНОГ ИЛИ ПРОГНАНОГ ЛИЦА; ДЕЦА ПРЕДЛОЖЕНА ОД СТРАНЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД; ДЕЦА ИЗ СРЕДИНА У КОЈИМА ЈЕ УСЛЕД ПОРОДИЧНИХ И ДРУГИХ ЖИВОТНИХ ОКОЛНОСТИ УГРОЖЕНО ЗДРАВЉЕ,БЕЗБЕДНОСТ И РАЗВОЈ.ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НИЈЕ У МОГУЋНОСТИ ДА ПРИХВАТИ ПРИЈАВУ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ ЈЕР ЈЕ НЕОПХОДНО ДОСТАВИТИ ДОКУМЕНТАЦИЈУ КОЈОМ СЕ ДОКАЗУЈЕ НАВЕДЕНО.

Назив услуге

Упис деце у предшколску установу чији је оснивач Град Јагодина

Датум објављивања/ажурирања

06.5.2019 године.

Орган задужен за спровођење

Предшколска установа  „Пионир“ Јагодина

Адреса: Вука Караџића бр.4
Тел
ефон : 035/226-630; 035/245-632 
Адреса електронске поште :
vrticpionir@gmail.com

Надзорни орган

Град Јагодина

Опис

Предшколска установа расписује Конкурс за упис деце за  радну 2019/2020. годину. Конкурс се објављује  на интернет страници Предшколске установе „Пионир“: www.pionir.edu.rs, на локалним телевизијским станицама и у свим објектима  Предшколске установе „Пионир“ Јагодина.

 У Предшколску установу може да се упише дете на захтев родитеља, односно другог законског заступника:

-      деца узраста од 6 месеци до 3 године (јасле)- целодневни боравак ;

-      деца узраста од 3-5,5 година - целодневни боравак;

-      деца узраста од 5,5-6,5 година (ППП)* - целодневни  боравак;

-      деца узраста од 5,5-6,5 година (ППП) – полудневни  боравак**;

-      деца узраста од 6 месеци до 6,5 година- целодневни боравак-поподневна смена***

 

*     ППП- предшколски  припремни  програм

**    полудневни боравак у трајању од 4 сата  се организује само у издвојеним одељењима

       Установе (сеоске  групе);

*** Установа организује поподневну смену (мешовита група)  у трајању од 13-20 часова

       само у централном објекту „Пионир“ који се налази у ул. Вука Караџића 4.

Где и како

Пријава на Конкурс за упис деце подноси се Предшколској установи:

1.   Пријава за упис путем електронске услуге (дугме еУслуга на крају овог текста).

Пријава за упис детета у Предшколску установу може се поднети електронским путем на националном Порталу еУправа Републике Србије (дугме еУслуга на крају овог текста).

За овако поднете пријаве систем аутоматски прибавља податке из Матичне књиге рођених и Централног регистра обавезног социјалног осигурања, тако да  родитељи не прибављају ова документа.

2.     Пријава за упис непосредно у  Предшколској установи

Пријем пријава за упис деце непосредно у Предшколску установу врши се у централном објекту „Пионир“  који се налази у ул. Вука Караџића бр. 4, у периоду од 03.05.2019.до 31.05.2019. године, и то радним данима у периоду од 08-14 часова. Заинтересовани родитељи, образац пријаве могу да  преузму и са сајта Установе: www.pionir.edu.rs.

Образац Пријаве преузмите доле на дну странице у делу Оригинални обрасци.

Уколико се пријава подноси  непосредно, подносилац  може:

-      дати сагласност да запослени у Предшколској установи неопходне податке прибавља по службеној дужности

-      или сам прибавља непходну целокупну или део документације

Списак потребне документације налази се на званичној интернет презентацији Предшколске установе ОВДЕ

Корисни линкови

Град Јагодина 

Правни основИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Предшколска установа"Пионир"Јагодина

-

Вука Караџића 4

000

-

еАнкете