Град Београд

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - локације: Трг Николе Пашића 6, централа: 3229-678; 27. марта 43-45, централа: 3309-000, 3346-005, 3227-241; Тиршова 1, централа: 2688-655 ; Краљице Марије 1 ; Мaкензијева 31, централа: 2453-142.

13.004 - Јавни конкурс за финансирање пројеката које реализују удружења из области социјалне заштите на територији Града Београда у 2019. години


Назив услуге

13.004 - Јавни конкурс за финансирање пројеката  које реализују удружења из области социјалне заштите на територији Града Београда у 2019. години

Датум објављивања (последњег ажурирања)

13. jun 2019. године

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СEКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

Предмет оглашавања

Секретаријат за социјалну заштиту, у циљу унапређења положаја осетљивих група грађана на територији града Београда, пружа подршку пројектима који испуњавају један или више од следећих циљева:
1. Унапређење положаја осетљивих група грађана кроз имплементацију активности које доприносе побољшању квалитета њиховог живота;
2. Унапређење положаја и статуса Рома и Ромкиња;
3. Унапређење положаја интерно расељених лица и избеглица кроз пружање подршке у остваривању њихових права;
4. Унапређење положаја бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и породица палих бораца у граду Београду, као и неговање традиције ослободилчких ратова Србије;
5. Превенција насиља у породици кроз активности идентификовања, информисања, едукације и пружања подршке потенцијалним жртвама и жртвама насиља у породици;
6. Развијање и унапређење принципа родне равноправности;
7. Јачање капацитета професионалаца у раду са осетљивим групама грађана. 

Подносиоци пријава

Подносилац  пријаве може бити искључиво: 
 
- Удружење које је регистровано у регистру удружења који се води у Агенцији за привредне регистре;
- Удружење које достави пројекат Секретаријату за социјалну заштиту у задатој форми, имајући у виду Конкурс и задате обрасце за писање пројекта, а у складу са Смерницама за подносиоце пројеката;
- Удружење које је носилац пројекта, које у свом статуту препознаје унапређење и заштиту положаја осетљивих група грађана;
- Удружење које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности;
- Једно удружење може бити носилац искључиво једног пројекта у оквиру Конкурса.

Ближи услови за подношење пријаве могу се пронаћи у смерницама за подносиоце програма који се пријављују на конкурс.

Подношење пријаве и потребна документација

Пројекат се доставља на српском језику, ћирилицом, написан обавезно на персоналном рачунару и на прописаним обрасцима. 
Обавезну конкурсну документацију чине:
- Прилог 1 – Образац за писање пројекта, 
- Прилог 2 – Образац буџета пројекта, 
- Прилог 3 – Наративни буџет,
(доступни на интернет адреси Градске управе града Београда www.beograd.rs и на дну овог конкурса под Оргинални образци).

Рок и начин достављања пројекта

Програми се достављају у затвореној коверти Секретаријату за социјалну заштиту, Сектору за сарадњу са удружењима:  

Београд, ул. 27. мартa 43-45, искључиво по правилима наведеним у смерницама за подносиоце пројекта.

Пројекти се могу достављати у року од 15 дана од дана објављивања овог огласа.Коментари

Град Београд

http://www.beograd.rs

Краљице Марије 1

+381 11 3309 000

-

еАнкете