Grad Šabac

Odluka o izboru programa rada/projekata �� oblasti socijalne i zdravstvene zaštite u 2019.godini


Naziv usluge

Odluka o izboru programa rada/projekata u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite u 2019.godine

Datum objavljivanja (poslednjeg ažuriranja)

29.03.2019.

Organ zadužen za sprovođenje

GRADSKA UPRAVA GRADA ŠAPCA

Opis

1.Iz budžeta grada Šapca za 2019. godinu, na osnovu sprovedenog Javnog konkursa za finansiranje/sufinansiranje programa rada/projekata udruženja građana i fondacija u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite za 2019. godinu, koji je raspisan 17.01.2019. godine, dodeljuju se sredstva za finansiranje/sufinansiranje sledećih programa rada/projekata:

1)"Servis usluga i podrške za gluva i nagluva lica”, podnosilac Međuopštinska organizacija  gluvih i nagluvih Šabac, u iznosu od 1.213.400,00 dinara;

2)"Borba protiv siromaštva”, podnosilac Fondacija Humano srce grada Šapca, u iznosu od 500.000,00 dinara

3)"Servis podrške i usluge obolelim od mišićnih distrofija”, podnosilac Udruženje distrofičara Mačvanskog okruga, u iznosu od 1.163.400,00 dinara;

4)"Servis podrške osobama obolelim od cerebralne i dečje paralize”, podnosilac Društvo za cerebralnu i dečju paralizu Šabac, u iznosu od 171.400,00 dinara;

5)"Servis podrške i pomoći slepim i slabovidim licima”, podnosilac Međuopštinska organizacija slepih i slabovidih Šabac, u iznosu od 1.289.396,00 dinara;

6)"Obeležavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom”, podnosilac Udruženje distrofičara Mačvanskog okruga, u iznosu od 70.000,00 dinara;

7)"Godišnji plan rada udruženja za 2019. godinu”, podnosilac Udruženje vojnih penzionera Srbije-Gradska organizacija Šabac, u iznosu od 140.000,00 dinara;

8)"Servis podrške osobama sa autizmom i njihovim porodicama”, podnosilac Šabačko udruženje za pomoć osobama sa autizmom, u iznosu od 220.408,00 dinara;

9)"Program rada udruženja paraplegičara za 2019. godinu”, podnosilac Udruženje paraplegičara Mačvanskog okruga, u iznosu od 662.000,00 dinara;

10)"Pokucajmo na neka vrata ne da tražimo pomoć, već da pomognemo”, podnosilac Gradska organizacija invalida rada Šabac, u iznosu od 305.000,00 dinara;

11)"Deca su ukras sveta”, podnosilac Udruženje hranitelja Beograd, sa podružnicom Šabac, u iznosu od 126.000,00 dinara;

12)"Prevencija usamljenosti”, podnosilac Gradska organizacija invalida rada Šabac, u iznosu od 284.195,00 dinara;

13)"Sport je za sve”, podnosilac Udruženje za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju ,,Živimo zajedno” Šabac, u iznosu od 45.500,00 dinara;

14)"Pristupačan prevoz-jednake mogućnosti”, podnosilac Udruženje paraplegičara Mačvanskog okruga, u iznosu od 150.000,00 dinara;

15)"Obeležavanje značajnih datuma iz prošlosti grada Šapca i unapređenje društvenog i materijalnog položaja i zdravstvene zaštite učesnika NOR-a, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca oslobodilačkih ratova”, podnosilac Savez udruženja boraca narodno-oslobodilačkog rata opštine Šabac SUBNOR, u iznosu od 70.000,00 dinara;

16)"Naučimo ih da budu jače”, podnosilac Savez udruženja Roma zapadne Srbije Šabac, u iznosu od 80.000,00 dinara;

17)"Povećanje sposobnosti i kapaciteta osoba sa MS”, podnosilac Udruženje multiple-skleroze ,,MULTIPLEKS” Šabac, u iznosu od 48.000,00 dinara;

18)"Obeležavanje značajnih datuma iz prošlosti grada Šapca, vezanih za Balkanske i Prvi svetski rat i negovanje, razvijanje i osavremenjivanje  tradicije oslobodilačkih ratova Srbije i širenje patriotskog duha”, podnosilac Gradsko udruženje potomaka ratnika Šapca 1912-1920 ,,Šesti puk” Šabac, u iznosu od 40.500,00 dinara;

19)"Podrška osobama sa invaliditetom – bubrežnim bolesnicima i osobama na dijalizi”, podnosilac Udruženje dijaliziranih, transplantiranih i bubrežnih invalida ,,Čivija” Šabac, u iznosu od 36.000,00 dinara.

2. Sredstva za sprovođenje ove Odluke u ukupnom iznosu od 6.615.199,00 dinara, obezbeđena su u budžetu grada Šapca.

3. O sprovođenju ove Odluke, staraće se Odeljenje za društvene delatnosti i Odeljenje za finansije Gradske uprave grada Šapca.

4. Ova Odluka je objavljena na zvaničnoj internet stranici Grada, na Oglasnoj tabli Gradske uprave grada Šapca, u nedeljnom listu ,,Glas Podrinja” i na Portalu e-Uprava.

Gde i kako

Odeljenje za društvene delatnosti i Odeljenje za finansije Gradske uprave grada Šapca.
Gospodar Jevremova 6, Šabac.
015/364-118

Pravni osnov

Na osnovu člana 11. st.7. Pravilnika o postupku i kriterijumima za izbor programa rada/projekata u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Grada Šapca (,,Sl.list grada Šapca” broj 25/17 i 29/18)

Korisni linkovi

GRAD ŠABACKomentari

Grad Šabac

http://www.sabac.rs

Gospodar Jevremova 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800