Предшколска установа"Љуба Станковић"Беочин

Пријава детета у предшколску установу
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

ВАЖНО

ПРИЈАВА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ НИЈЕ МОГУЋА ЗА САМОХРАНЕ РОДИТЕЉЕ, ОСИМ ЗА САМОХРАНОГ РОДИТЕЉА КАДА ЈЕ ДРУГИ РОДИТЕЉ НЕПОЗНАТ; ЗА РОДИТЕЉЕ КОЈИ НИСУ ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ; ЗА ДЕЦУ ЖРТАВА НАСИЉА У ПОРОДИЦИ; ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У ПСИХОФИЗИЧКОМ РАЗВОЈУ; ДЕЦУ ИЗ ПОРОДИЦА КОЈЕ КОРИСТЕ НЕКИ ОБЛИК СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ; ДЕЦУ ИЗ ПОРОДИЦЕ У КОЈОЈ ЈЕ ДЕТЕ ТЕШКО ОБОЛЕЛО ИЛИ ИМА СМЕТЊЕ У ПСИХОФИЗИЧКОМ РАЗВОЈУ; ЗА ДЕЦУ ТЕШКО ОБОЛЕЛИХ РОДИТЕЉА; ЗА ДЕЦУ ЧИЈИ СУ РОДИТЕЉИ РАТНИ ВОЈНИ ИНВАЛИДИ ИЛИ ИМАЈУ СТАТУС РАСЕЉЕНОГ ИЛИ ПРОГНАНОГ ЛИЦА; ДЕЦА ПРЕДЛОЖЕНА ОД СТРАНЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД; ДЕЦА ИЗ СРЕДИНА У КОЈИМА ЈЕ УСЛЕД ПОРОДИЧНИХ И ДРУГИХ ЖИВОТНИХ ОКОЛНОСТИ УГРОЖЕНО ЗДРАВЉЕ,БЕЗБЕДНОСТ И РАЗВОЈ. ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НИЈЕ У МОГУЋНОСТИ ДА ПРИХВАТИ ПРИЈАВУ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ ЈЕР ЈЕ НЕОПХОДНО ДОСТАВИТИ ДОКУМЕНТАЦИЈУ КОЈОМ СЕ ДОКАЗУЈЕ НАВЕДЕНО. 

Назив услуге

Упис деце у предшколску установу чији је оснивач СО Беочин 

Датум објављивања/ажурирања

08.04.2019.године 

Орган задужен за спровођење

Предшколска установа "Љуба Станковић“ Беочин

Надзорни орган

Општина Беочин 

Опис

Предшколска установа доноси одлуку о упису деце за  радну 2019./2020. годину. Одлука о упису деце се објављује на интернет страници предшколске установе и у свим објектима предшколске установе "Љуба Станковић“ Беочин.

У предшколску установу може да се упише дете на захтев родитеља, старатеља, хранитеља, и то :

У објекту „Бубамара“ у Беочину

- деца рођена од 01.03. 2017. до 30.06.2018. ( целодневни боравак)

 - деца узраста од 5,5-6,5 година (припремни предшколски програм-полудневни);

- деца узраста од 5,5-6,5 година (припремни предшколски програм-целодневни);

У објекту „Дечји рај“ у Раковцу

- деца узраста од 5,5-6,5 година (припремни предшколски програм-полудневни);

- деца узраста од 5,5-6,5 година (припремни предшколски програм-целодневни);

У објекту „Бубица“ у Беочин Селу

- деца узраста од 5,5-6,5 година (припремни предшколски програм-полудневни);

- деца узраста од 5,5-6,5 година (припремни предшколски програм-целодневни);

У објекту „Звездица“ у Черевићу

- деца узраста од 5,5-6,5 година (припремни предшколски програм-полудневни);

- деца узраста од 5,5-6,5 година (припремни предшколски програм-целодневни);

У објекту „Лабудић“ у Баноштору

- деца узраста од 3-5,5 година (полудневни);

- деца узраста од 5,5-6,5 година (припремни предшколски програм-полудневни);

У објекту „Лептирић“ у Сусеку

- деца узраста од 3-5,5 година (полудневни);

- деца узраста од 5,5-6,5 година (припремни предшколски програм-полудневни);

У објекту „Пчелица“ („Вчиелка“) у Лугу

- деца узраста од 3-5,5 година (полудневни);

- деца узраста од 5,5-6,5 година (припремни предшколски програм-полудневни); 

Где и како

Пријава на Конкурс за упис деце подноси се Предшколској установи:

1.  Пријава за упис путем електронске услуге (дугме еУслуга на крају овог текста).

Пријава за упис детета у Предшколску установу може се поднети електронским путем на националном Порталу еУправа Републике Србије (дугме еУслуга на крају овог текста).

За овако поднете пријаве систем аутоматски прибавља податке из Матичне књиге рођених и Централног регистра обавезног социјалног осигурања, тако да  родитељи не прибављају ова документа.

2.  Пријава за упис непосредно  у Предшколској установи 

Образац захтева може се преузети доле у тексту под Оригинални обрасци и попунити и предати у стручној служби уписној комисији, радним данима од 11.00 до 13.00 часова .У одељењима ван седишта установе ( у Раковцу, Беочин Селу, Черевићу, Баноштору, Сусеку и Лугу ), образац захтева се може предати сваким радним даном, васпитачу у месту где родитељ жели да изврши упис, у времену од  12.00 до 13.00 часова

Образац Пријаве преузмите доле на дну странице у делу Оригинални обрасци.

Уколико се пријава подноси непосредно, подносилац може:

-  дати сагласност да податке из Матичне књиге рођених и Централног регистра обавезног социјалног осигурања , запослени у Предшколској установи прибавља по службеној дужности

-  или сам прибавља непходну целокупну или део документације.

Списак потребне документације налази се званичној интернет презентацији Предшколске установе ОВДЕ

Правни основ

Члан 17. Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник РС”, бр.88/17 и 27/18 – др. закони);

Чл. 13-14. Закона о предшколском васпитању и образовању (,,Службени гласник РС”, број 18/2010 и 101/17);

Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу („Службени гласник РС”, број 44/2011);

Правилник о упису деце у ПУ „Љуба Станковић“  Беочин ( број 765-01 од 28.08.2018године);

Статут ПУ“Љуба Станковић“Беочин (број 1276-01 од 03.11.2017. године и 899-01/5 од 26.09.2018. године).Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Предшколска установа"Љуба Станковић"Беочин

-

Доситеја Обрадовића бб

000

-

еАнкете