Grad Beograd

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA - lokacije: Trg Nikole Pašića 6, centrala: 3229-678; 27. marta 43-45, centrala: 3309-000, 3346-005, 3227-241; Tiršova 1, centrala: 2688-655 ; Kraljice Marije 1 ; Makenzijeva 31, centrala: 2453-142.

Izvod iz matične knjige rođenih
Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.

Naziv usluge

Izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih (MKR)

Organ zadužen za sprovođenje

Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograda
Sektor za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava
Odeljenje za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava

Opis

Matične knjige su osnovne službene evidencije o ličnom stanju građana, o kome se vodi: matična knjiga rođenih, venčanih i umrlih. 
Izvod iz matične knjige rođenih, koji se izdaje na osnovu podataka iz matične knjige rođenih je javna isprava.

Napomena:
„Shodno članu 83. Zakona o matičnim knjigama („Službeni glasnik RS“, br. 20/09 i 145/14), izvodi iz matičnih knjiga se izdaju na zahtev lica iz člana 41. istog Zakona, odnosno l
icu na koje se podaci u matičnim knjigama odnose, članu njegove uže porodice, usvojitelju ili staratelju, a drugim licima na način i pod uslovima utvrđenim zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti i zakonom koji uređuje prava na pristup informacijama od javnog značaja.

Gde i kako

Zahtev za izdavanje izvoda iz matične knjige rođenih na domaćem i obrascu namenjenom inostranstvu za lica rođena u Beogradu, stranka podnosi matičaru nadležne matične službe Sekretarijata za upravu Gradske uprave grada Beograda.

Uz zahtev se prilaže:

(za izvod iz matične knjige na domaćem obrascu)

- dokaz o uplaćenoj republičkoj administrativnoj taksi u iznosu od 310,00 dinara za zahtev
- dokaz o uplaćenoj republičkoj administrativnoj taksi u iznosu od 120,00 dinara 

(za izdavanje izvoda na obrascu namenjenom inostranstvu)

- dokaz o uplaćenoj republičkoj administrativnoj taksi u iznosu od 310,00 dinara za zahtev
- dokaz o uplaćenoj republičkoj administrativnoj taksi u iznosu od 410.00 dinara  

Napomena: Prilikom svake isporuke plaća se naknada za poštanske usluge u iznosu od 198,00 dinara.

Republička administrativna taksa se plaća pouzećem, a ne plaća se u slučajevima predviđenim članom 19. Zakona o republičkim administrativnim taksama.

Pravna podloga

Zakon o matičnim knjigama ("Službeni glasnik RS" br. 20/09 i 145/14)Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.Komentari

Grad Beograd

http://www.beograd.rs

Kraljice Marije 1

+381 11 3309 000

-

eAnkete