Општина Лебане

Захтев за отварање WEB корисничког налога за приступ ЛПА - Лебане
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским сертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за отварање WEB корисничког налога за приступ ЛПА Лебане

Датум објављивања (последњег ажурирања)

20.02.2019.

Орган задужен за спровођење

ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Локална пореска администрација

Опис

Захтев за отварање корисничког налога и лозинке може се поднети: 
1. преко Интернета захтев за отварање корисничког налога на порталу Е-Управе 
2. предајом попуњеног обрасца захтева у локалној пореској администрацији општинске управе Лебане.

Кориснички налог и лозинку за коришћење on-line упита стања обвезник или лице које он овласти, ИСКЉУЧИВО ПРЕУЗИМА НЕПОСРЕДНО у локалној пореској администрацији општинске управе Лебане. Овлашћење за физичко лице мора бити оверено од стране јавног бележника, а овлашћење за правно лице мора бити печатирано и потписано од стране одговорног лица фирме.

Порески обвезник (физичко или правно лице) на Порталу локалне пореске администрације има следеће опције:

- Преглед и подношење пореских пријава (ППИ1 и ППИ2)
- Упит стања – Преглед стања на рачунима обвезника
 
Пореским обвезницима (корисницима овог портала) понуђена су два начина аутентификације
(пријаве) на портал ЛПА:
- Електронским квалификованим сертификатом
- Корисничким именом и лозинком
 
Порески обвезник аутенификован (пријављен на систем) квалификованим електронским
сертификатом има приступ свим горе поменутим опцијама. Може да прегледа и подноси пореске
пријаве, да их електронски потпише и има увид у упит стања.
 
Порески обвезник аутентификован (пријављен на систем) корисничким именом и лозинком има
приступ само и једино увиду у Упит стања, без могућности подношења пореске пријаве
електронским путем преко Портала ЛПА.

Где и како

Да би се порески обвезник пријавио на систем за увид у упит стања потребно је да има кориснички налог и лозинку. Захтев за отварање корисничког налога и лозинке може се поднети електронски на порталу е-Управе за општину Лебане или предајом попуњеног обрасца у локалној пореској администрацији ЛПА општинске управе Лебане.

Контакт подаци надлежне службе:

Општинска управа Лебане, ЛПА

Телефон: 016/843-710, локал 142

Захтев се подноси у локалној пореској администрацији општине Лебане, радним данима од 7:00 до 15:00 часова. 

Правни основ

Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС", бр. 80/02,...,108/16, члан 163. став 3.Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским сертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Општина Лебане

www.lebane.org.rs

Цара Душана 116

+381 (16) 843 710

+381 (16) 843 083

еАнкете