Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Делокруг Министарства рада, запошљавања и социјалне политике са органима управе у саставу, утврђен је у члану 17. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“ бр. 72/12), који обухвата послове државне управе који се односе на: систем у области радних односа и права из рада у свим облицима рада изузев у државним органима; зараде и остала примања из радног односа, плате у јавном сектору, изузев у државним органима и послова које обавља министарство надлежно за послове финансија; безбедност и здравље на раду; инспекцијски надзор из области радних односа и безбедности и здравља на раду; синдикално организовање; штрајк; остваривање права из радног односа радника привремено запослених у иностранству; заштиту грађана запослених у иностранству; закључивање споразума о упућивању запослених на рад у иностранство и упућивање запослених на привремени рад у иностранство; евиденције у области рада; сарадњу са међународним организацијама у области рада и запошљавања; међународне конвенције у области рада, безбедности и здравља на раду; антидискриминациону политику; систем социјалне заштите; систем породичноправне заштите; брак; равноправност полова; популациону политику; планирање породице, породицу и децу; остваривање права и интеграцију избеглих и расељених лица, повратника по основу споразума о реадмисији, ромског становништва и других социјално угрожених група; систем пензијског и инвалидског осигурања; надзор над радом Централног регистра обавезног социјалног осигурања; социјално осигурање и заштиту војних осигураника; учествовање у припреми, закључивању и примени међународних уговора о социјалном осигурању; борачко-инвалидску заштиту, заштиту цивилних инвалида рата и чланова породица лица на обавезној војној служби; неговање традиција ослободилачких ратова Србије; заштиту споменика и спомен обележја ослободилачких ратова Србије, војних гробова и гробаља бораца, у земљи и иностранству; борачко-инвалидске и инвалидске организације и удружења, као и друге послове одређене законом.

Јавни позив за учешће организација цивилног друштва на „Едитатону“ поводом Међународног дана жена 8. марта 2019. године


Назив услуге

Јавни позив за учешће организација цивилног друштва на „Едитатону“ поводом Међународног дана жена 8. марта 2019. године 

Датум објављивања (последњег ажурирања)

31.12.2018.

Орган задужен за спровођење

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, 
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА 
Сектор за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности 

Увод

Обележавање Међународног дана жена - 8. марта у 2019. години ће бити у знаку промовисања доприноса жена у областима у мандату UNESCO-a у дигиталној сфери. Том приликом, биће организован и тзв. „едитатон“ (edit-a-thon), тј. догађај током којег ће учесници моћи да креирају, допуњавају и преводе профиле на Википедији, који се односе на доприносе жена у образовању, науци, култури, уметности, информисању и комуникацијама. 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, које је на основу члана 16. Закона о министарствима надлежно за област равноправности полова, учествоваће као партнерска институција у овој акцији под покровитељством UNESCO-a ради обележавања Меународног дана жена.

Ко може да учествује у „Едитатону“?

У едитатону могу учествовати све организације цивилног друштва из Републике Србије, чија се област деловања односи на родну равноправност.
Свака организација може предложити неограничен број жена за које мисле да су њихове биографије значајне да се нађу на српској Википедији или предлог постојећих чланака о знаменитим женама у образовању, науци, култури, уметности, информисању и комуникацијама, а који нису садржане у Википедији на српском језику.

Критеријуми за биографије жена које ће се наћи у српској Википедији

Биографије жена које ће бити увршћене у „едитатон“:
постојање званичних података и навођење релевантних извора који се наводе у биографији;
писање енциклопедијским стилом;
сви чланци треба да буду написани у складу са политикама и смерницама Википедије (на сајту српске Википедије погледати чланак под називом: Википедија: водич за писање бољих чланака (биографије));
предложене биографије треба да се односе на доприносе жена из области образовања, науке, културе, уметности, информисања и комуникација.

Формат биографија

Биографије треба да буду:
достављене у word формату;
фотографије за прилог биографији (уколико постоје) треба да буду у JPG формату.

Коме се достављају биографије?

Биографије са прилозима се достављају Сектору за антидискриминацију и унапређење родне равноправности Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 22-26, 11000 Београд, на е-пошту: antidiskriminacija.rodna@minrzs.gov.rs.

Рок за достављање биографија је 15. јануар 2019. године.
За додатне информације можете контактирати Сектор за антидискриминацију и унапређење родне равноправности на број телефона 011/3631449.

Избор биографија жена за „Едитатон“

Министарство ће образовати Комисију која ће изабрати коначне предлоге за листе жена у областима из надлежности UNESCO-a на Википедији.
Подаци о избарним предлозима биће објављени на интернет страницама Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и на порталу е-Управа најкасније до 28. фебруара 2019. годинеКоментари

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

http://www.minrzs.gov.rs/

Немањина 22-26

+381113616599

-

еАнкете