Град Београд

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - локације: Трг Николе Пашића 6, централа: 3229-678; 27. марта 43-45, централа: 3309-000, 3346-005, 3227-241; Тиршова 1, централа: 2688-655 ; Краљице Марије 1 ; Мaкензијева 31, централа: 2453-142.

13.001 - Јавни конкурс за финансирање пројеката које реализују удружења из области социјалне заштите на територији Града Београда у 2018/2019 години


Назив услуге

Јавни конкурс за финансирање пројеката  које реализују удружења из области социјалне заштите на територији Града Београда у 2018/2019 години

Датум објављивања (последњег ажурирања)

15. март 2019.

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СEКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
СЕКТОР ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА

Предмет оглашавања

Секретаријат за социјалну заштиту, у циљу унапређења положаја осетљивих група грађана на територији града Београда, пружа подршку пројектима који испуњавају један или више од следећих циљева:

  1. Унапређење положаја осетљивих група грађана кроз имплементацију активности које доприносе побољшању квалитета њиховог живота;

  2. Унапређење положаја и статуса Рома и Ромкиња;

  3. Унапређење положаја интерно расељених лица и избеглица кроз пружање подршке у остваривању њихових права;

  4. Унапређење положаја бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и породица палих бораца у граду Београду, као и неговање традиције ослободилчких ратова Србије;

  5. Превенција насиља у породици кроз активности идентификовања, информисања, едукације и пружања подршке потенцијалним жртвама и жртвама насиља у породици;

  6. Развијање и унапређење принципа родне равноправности;

  7. Јачање капацитета професионалаца у раду са осетљивим групама грађана.

Подносиоци пријава

Подносиоци  пријава могу бити искључиво:

  1. Удружења регистрована у Агенцији за привредне регистре са седиштем у граду Београду.

  2. Удружења која су директно одговорна за припрему и реализацију пројекта.

Ближи услови за подношење пријаве могу се пронаћи у смерницама за подносиоце пројекта који се пријављују на конкурс.

Подношење пријаве и потребна документација

Пројекат се доставља на српском језику, ћирилицом, написан обавезно на персоналном рачунару и на прописаним обрасцима.

Обавезну конкурсну документацију чине:

     Прилог 1 – Образац за писање пројекта

     Прилог 2 – Образац буџета пројекта

     Прилог 3 – Наративни буџет, 

Рок и начин достављања пројекта

Пројекти се достављају у затвореној коверти Секретаријату за социјалну заштиту, Сектору за развој услуга социјалне заштите и сарадњу са удружењима:

       Београд, ул. 27. мартa 43-45, искључиво по правилима наведеним у смерницама за подносиоце пројекта.

Пројекти се могу  достављати у року од 15 дана од дана објављивања овог огласа.Коментари

Град Београд

http://www.beograd.rs

Краљице Марије 1

+381 11 3309 000

-