Министарство унутрашњих послова Републике Србије

Министарство унутрашњих послова Републике Србије обавља послове државне управе који се односе на: заштиту живота, личне и имовинске безбедности грађана; спречавање и откривање кривичних дела и проналажење и хватање учинилаца кривичних дела и њихово привођење надлежним органима; одржавање јавног реда и мира; пружање помоћи у случају опасности; обезбеђивање зборова и других окупљања грађана; обезбеђивање одређених личности и објеката, укључујући и страна дипломатска и конзуларна представништва на територији Републике Србије; безбедност, регулисање и контролу саобраћаја на путевима; безбедност државне границе и контролу преласка границе и кретања и боравка у граничном појасу; боравак странаца; промет и превоз оружја, муниције, експлозивних и одређених других опасних материја; испитивање ручног ватреног оружја, направа и муниције; заштиту од пожара; противградна одбрана; држављанство; јединствени матични број грађана; електронско вођење података о личности; пребивалиште и боравиште грађана; личне карте; путне исправе; међународну помоћ и друге облике међународне сарадње у области унутрашњих послова, укључујући и реадмисију; илегалне миграције; азил; обучавање кадрова; управно решавање у другостепеном поступку по основу прописа о избеглицама, као и друге послове одређене законом.

Пријава боравишта странца
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским сертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Пријава боравишта странца 

Орган задужен за спровођење

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Надзорни орган

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕУправа граничне полиције 

Предуслови

Грађанин је пријављен на портал еУправа квалификованим електронским сертификатом. 

Ограничења

Физичка лица која пријављују странца на адреси која није њихова адреса пребивалишта не могу да користе ову услугу ако та непокретност није укњижена у Републичком геодетском заводу (РГЗ), као и у случају да адресу није могуће препознати у Адресном регистру Републикe Србије. 

Опис

Електронска услуга „Пријава боравишта странца“ намењена је физичким лицима која врше пријаву боравишта странца на територији Републике Србије. Ова услуга треба да омогући да физичка лица код којих странци долазе у посету изврше пријаву боравишта странца на:

1.  адресу пребивалишта подносиоца захтева која подразумева да ће странац бити пријављен на адресу пребивалишта подносиоца пријаве (која је уписана у личну карту подносиоца пријаве)

2.  другу адресу подносиоца захтева која подразумева пријаву боравишта странца на адресу непокретности која је у власништву подносиоца пријаве, а није његово актуелно пребивалиште.

Сврха ове електронске услуге је да омогући пријаву боравишта странца без одласка у подручну полицијску управу, односно полицијску станицу, већ путем Интернета, а преко Портала еУправа, попуњавањем обрасца електронске пријаве.

Приликом електронске пријаве боравишта додатно се достављају подаци о броју мобилног телефона и адреси електронске поште подносиоца пријаве и странца за кога се врши пријава, како би се након извршене електронске пријаве боравишта омогућила достава електронске потврде о пријављеном боравишту. То значи да по успешно извршеној електронској пријави боравишта странца подносилац пријаве, на адресу електронске поште, добија попуњену, аутоматски генерисану електронску пријаву боравишта странца. 

Помоћ / Упутство

Упутство за подношење електронске пријаве боравишта странца доступно је ОВДЕ 

Корисни линкови

Званична Интернет презентација Министарства унутрашњих послова – www.mup.gov.rs

Информације за странце Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским сертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Министарство унутрашњих послова Републике Србије

http://www.mup.gov.rs

Булевар Михајла Пупина 2

+ 381113062000

-

еАнкете