Градска општина Земун

Одлукa о утврђивању ранг листе вредновања и рангирања пријављених пројеката


Назив услуге

Одлукa о утврђивању ранг листе  вредновања и рангирања пријављених пројеката - Градска општина Земун

Датум објављивања (последњег ажурирања)

17.10.2018.

Орган задужен за спровођење

Градска општина Земун

Опис

На Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе из буџета Градске општине Земун, који је расписан 31. августа 2018. године, пристигло је укупно 14 пријава. Комисија за спровођење поступка конкурса за финансирање и суфинасирање програма и пројеката у области културе из буџета Градске општине Земун донела је Одлуку о утврђивању ранг листе вредновања и рангирања пријављених пројеката.

На Одлуку о утврђивању ранг листе вредновања и рангирања пријављених пројеката учесници конкурса могу изјавити приговор Већу Градске општине  Земун, у року од осам дана од дана објављивања.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана, од дана објављивања Одлуке о утврђивању ранг листe вредновања и рангирања пријављених.

Приговор се може изјавити препорученом поштом или непосредно преко писарнице Градске општине Земун, на адресу: Земун, Магистратски трг бр.1, 11080 Београд, са назнаком „ПРИГОВОР по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе из буџета Градске општине Земун за 2018. годину.

Правни основ

Одлука о начину, мерилима и критеријумима за финансирање програма и пројеката у области културе из буџета Градске општине Земун („Сл.лист града Београда“ број 38/18)

Корисни линкови

www.zemun.rsКоментари

Градска општина Земун

www.zemun.rs

Магистарстки трг 1

0113778400

-

еАнкете