Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija obavlja poslove državne uprave koji se odnose i na: oblast telekomunikacija, odnosno elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja; uređenje i bezbednost u oblasti elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja; inspekcijski nadzor; utvrđivanje strategije i politike razvoja elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja; organizovanje finansijske i tehničke kontrole; međunarodne poslove u oblasti elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja; mere za podsticanje istraživanja i razvoja u oblasti elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja; utvrđivanje predloga plana namene radio-frekvencijskih opsega i donošenje plana raspodele radio frekvencija; odlučivanje o uslovima za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija; utvrđivanje spiska osnovnih usluga elektronskih komunikacija (univerzalni servis) koje treba da pruže operatori, kao i druge poslove određene zakonom.


Naziv usluge

Javni konkurs za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji u 2018 – programi za žene u ruralu

Datum objavljivanja (poslednjeg ažuriranja)

objavljeno 11.10.2018. godine

ažurirano 12.12.2018. godine 

Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Opis

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija upućuje javni poziv zainteresovanim udruženjima, zadužbinama i fondacijama, koji imaju status nevladinih organizacija, da podnesu predloge programa za sufinansiranje iz sredstava opredeljenih iz budžeta Republike Srbije za 2018. godinu.

Program treba da doprinese postizanju opštih ciljeva u oblasti razvoja informacionog društva na teritoriji Republike Srbije.

Predmet konkursa je dodela sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva, odnosno realizacija programa koji za cilj imaju podizanje nivoa digitalne pismenosti i digitalnih kompetencija žena iz ruralnih oblasti.

Maksimalni iznos koji može biti odobren po predlogu programa je 2.000.000,00 dinara.

Javnim konkursom je predviđeno da se predlog programa dostavlja na propisanim obrascima, na srpskom jeziku, napisan obavezno na personalnom računaru. Predlozi projekta pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok za podnošenje programa je 29.10.2018.godine. Blagovremenim će se smatrati isključivo predlozi programa koji su podneti u navedenom roku.

Predlozi programa predati po isteku roka smatraće se neblagovremenim i neće se uzeti u razmatranje.

Predlog programa i dokumentacija podnose se pisarnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektoru za informaciono društvo i informacionu bezbednost, na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26, u zatvorenoj koverti, isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem, odnosno ličnom dostavom. Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv predloga programa i sledeći tekst: «ZA KONKURS – NE OTVARATI«.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavljuje preliminarne rezultate Javnog konkursa za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji u 2018. godini, na temu realizacija programa koji za cilj imaju podizanje nivoa digitalne pismenosti i digitalnih kompetencija žena iz ruralnih oblasti.

Povodom Javnog konkursa pristiglo je 65 predloga programa.

Komisija je izvršila bodovanje podnetih predloga programa i utvrdila preliminarnu Listu od 8 programa predloženih za dodelu sredstava.

Dokumentacija i propisani obrasci se dostavljaju u:
   – jednom originalnom primerku overenom od strane podnosioca programa,
   – jednoj štampanoj fotokopiji i
   – elektronskoj verziji sa svim popunjenim obrascima isključivo na CD-u ili DVD-u.

Ostala pravila konkursa, obrasci, kompletno uputstvo kao i dodatne informacije za podnosioce prijava, nalaze se u okviru sledećih dokumenata:

Odluka o izboru

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavljuje Odluku o izboru programa iz oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji 2018. godine na temu realizacija programa koji za cilj imaju podizanje nivoa digitalne pismenosti i digitalnih kompetencija žena iz ruralnih oblasti.

Povodom konkursa pristiglo je 65 predloga programa. Komisija za rangiranje i izbor predloga programa je izvršila ocenu ispunjenosti uslova za učešće predlagača, i konstatovano je da je 61 predlog programa ispunilo uslove i u skladu sa tim uzeto u razmatranje.

Odlukom o izboru programa, 8 udruženja su odabrana za pružanje podrške dodelom sredstava iz budžeta Republike Srbije.Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

http://www.mtt.gov.rs

Nemanjina 22-26

011/ 311-34-32

011/ 311-46-50

eAnkete