Gradska opština Zemun

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata udruženja za finansiranje iz budžeta Gradske opštine Zemun


Naziv usluge

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata udruženja za finansiranje iz budžeta Gradske opštine Zemun

Datum objavljivanja (poslednjeg ažuriranja)

04.10.2018.

Organ zadužen za sprovođenje

Odeljenje za društvene delatnosti, privredu i razvoj

Opis

Na Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Zemun,  koji je raspisan 31.08.2018.godine, pristiglo je ukupno 6 prijava. Komisija za sprovođenje postupka Javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Zemun, utvrdila je Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata udruženja za finansiranje iz budžeta Gradske opštine Zemun.

Na Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata udruženja za finansiranje iz budžeta Gradske opštine Zemun, učesnici konkursa mogu izjaviti prigovor Veću GO Zemun, u roku od osam dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli, zvaničnoj internet stranici Gradske opštine Zemun ( www.zemun.rs) i na nacionalnom Portalu eUprava.

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri radna dana od dana objavljivanja Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata udruženja za finansiranje iz budžeta Gradske opštine Zemun.

Prigovor se može izjaviti preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice Gradske opštine Zemun, na adresu: Zemun, Magistratski trg br.1, 11080 Beograd, sa naznakom „PRIGOVOR po Javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Zemun za 2018. godinu”.

Gde i kako

Prigovor se može izjaviti preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice Gradske opštine Zemun, na adresu: Zemun, Magistratski trg br.1, 11080 Beogra��.

Pravni osnov

Odluka o načinu, merilima i kriterijumima za izbor programa i projekata udruženja koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Zemun („Sl. list grada Beograda“, broj 38/18)Komentari

Gradska opština Zemun

www.zemun.rs

Magistarstki trg 1

0113778400

-

eAnkete