Градска општина Земун

Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката удружења за финансирање из буџета Градске општине Земун


Назив услуге

Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката удружења за финансирање из буџета Градске општине Земун

Датум објављивања (последњег ажурирања)

04.10.2018.

Орган задужен за спровођење

Одељење за друштвене делатности, привреду и развој

Опис

На Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун,  који је расписан 31.08.2018.године, пристигло је укупно 6 пријава. Комисија за спровођење поступка Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун, утврдила је Листу вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката удружења за финансирање из буџета Градске општине Земун.

На Листу вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката удружења за финансирање из буџета Градске општине Земун, учесници конкурса могу изјавити приговор Већу ГО Земун, у року од осам дана од дана објављивања на огласној табли, званичној интернет страници Градске општине Земун ( www.zemun.rs) и на националном Порталу еУправа.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања Листе вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката удружења за финансирање из буџета Градске општине Земун.

Приговор се може изјавити препорученом поштом или непосредно преко писарнице Градске општине Земун, на адресу: Земун, Магистратски трг бр.1, 11080 Београд, са назнаком „ПРИГОВОР по Јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења из буџета Градске општине Земун за 2018. годину”.

Где и како

Приговор се може изјавити препорученом поштом или непосредно преко писарнице Градске општине Земун, на адресу: Земун, Магистратски трг бр.1, 11080 Београд.

Правни основ

Одлука о начину, мерилима и критеријумима за избор програма и пројеката удружења који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Земун („Сл. лист града Београда“, број 38/18)Коментари

Градска општина Земун

www.zemun.rs

Магистарстки трг 1

0113778400

-

еАнкете