Градска општина Земун

Листa вредновања и рангирања пријављених пројеката за финансирање и суфинансирање из буџета Градске општине Земун


Назив услуге

Листa вредновања и рангирања пријављених пројеката за финансирање и суфинансирање из буџета Градске општине Земун

Датум објављивања (последњег ажурирања)

26.09.2018.

Орган задужен за спровођење

Градска општина Земун

Опис

На Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета Градске општине Земун, који је расписан 31.08.2018.године, пристигло је укупно 4 пријавe. Комисијa за спровођење поступка конкурса за финансирање и суфинансирање  програма и пројеката цркава и верских заједница за изградњу, обнову, адаптацију, инвестиционо и текуће одржавање је утврдила  Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката за финансирање и суфинансирање из буџета Градске општине Земун.

На Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката за финансирање и суфинансирање из буџета Градске општине Земун учесници конкурса могу изјавити приговор Већу ГО Земун, у року од осам дана од дана објављивања.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана, од дана објављивања Листe вредновања и рангирања пријављених пројеката за финансирање и суфинансирање из буџета Градске општине Земун

Приговор се може изјавити препорученом поштом или непосредно преко писарнице Градске општине Земун, на адресу: Земун, Магистратски трг бр.1, 11080 Београд, са назнаком „ПРИГОВОР по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката цркава и верских заједница из буџета Градске општине Земун за 2018. годину - у области -  Инвестиционо и текуће одржавање верских објеката“.

Где и како

Приговор се може изјавити препорученом поштом или непосредно преко писарнице Градске општине Земун, Земун, Магистратски трг бр.1, 11080 Београд

Правни основ

Одлука o финансирању и суфинансирању програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета Градске општине Земун (''Сл. лист града Београда'', бр. 38/18)

Корисни линкови

www.zemun.rs Коментари

Градска општина Земун

www.zemun.rs

Магистарстки трг 1

0113778400

-

еАнкете