Gradska opština Savski venac

Opština Savski venac je jedna od najstarijih i istovremeno centralna beogradska opština. Naziv Savskog venca je simboličan, jer teritorija opštine poput venca na desnoj obali Save prati njen tok. Obrazovana je 1957 na teritoriji od 1.580 hektara. Geografski gledano Savski venac od ušća Topčiderske reke do Brankovog mosta Savom graniči sa Novim Beogradom, a Brankovom i ulicama kraljice Natalije i Masarikovom sa Starim gradom. Preko ulice Kralja Milana, Slavije i Bulevara oslobođenja gledamo se sa Vračarcima, a potom od Autokomande, preko iste ulice, sve do Banjice i dalje Crnotravskom i Borskom sa Voždovčanima, odakle počinje granica sa Rakovicom. Rakovičkim putem i Bulevarom Vojvode Mišića sastajemo se sa Čukaricom. Prema poslednjem popisu, iz 2002.godine, na Savskom vencu živi nešto više od 46.000 stanovnika, a dvaput više Beograđana tu radi.

Javni konkurs udruženjima građana za sufinansiranje projekata i programa iz budžeta GO Savski venac za 2018. godinu


Naziv usluge

Javni konkurs udruženjima građana za sufinansiranje projekata i programa iz budžeta GO Savski venac za 2018. godinu

Datum objavljivanja (poslednjeg ažuriranja)

objavljeno 07.12.2018. godine 

Organ zadužen za sprovođenje

Gradska opština Savski Venac 

Tekst konkursa

Predsednica Gradske opštine Savski venac, na osnovu člana 5. Odluke o načinu sufinansiranja projekata i programa udruženja iz budžeta Gradske Opštine Savski venac („Sl. list grada Beograda“, broj 100/18), člana 37. Statuta Gradske opštine Savski venac („Sl. List grada Beograda“, broj 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13, 66/16), Odluke o budžetu Gradske opštine Savski venac za 2018. godinu („Sl.list grada Beograda 105/17) raspisuje

JAVNI KONKURS UDRUŽENjIMA GRAĐANA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA I PROGRAMA IZ BUDžETA GO SAVSKI VENAC ZA 2018. GODINU

da dostave

PREDLOGE PROGRAMA I PROJEKATA ZA POTREBE IMPLEMENTACIJE LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA MLADE IZ OBLASTI:

I. Besplatni program za učenje stranih jezika (učenje stranih jezika u trajanju od 5 meseca/engleski, nemački, ruski jezik)

II. Organizovanje besplatnih radionica u prirodi za mlade (edukacija u oblasti ekologije i zaštite životne sredine)

Ukupan iznos za sufinansiranje programa/projekata udruženja građana iz oblasti pod:

I. Besplatni program za učenje stranih jezika je 1.000.000,00 dinara, minimalan iznos odobrenih sredstava po programu je 50.000,00 dinara, a maksimalan 1.000.000,00 dinara.

II. Organizovanje besplatnih radionica u prirodi za mlade je 700.000,00 dinara, minimalan iznos odobrenih sredstava po programu je 50.000,00 dinara, a maksimalan 700.000,00 dinara.

Predlozi programa moraju biti dostavljeni u zapečaćenoj koverti i sa naznakom: „Prijava za Javni konkurs udruženjima građana za sufinansiranje projekata i programa iz budžeta GO Savski venac za 2018. godinu, Komisiji za izbor projekata i programa udruženja građana, za Program iz oblasti pod:

I. Besplatni program za učenje stranih jezika (učenje stranih jezika u trajanju od 2 meseca/engleski, nemački, ruski jezik)

II. Organizovanje besplatnih radionica u prirodi za mlade (edukacija u oblasti ekologije i zaštite životne sredine)

sa napomenom – NE OTVARATI“.

NAPOMENA :

Na zapečaćenoj koverti potrebno je naznačiti samo izabranu oblast za koju se dostavlja predlog programa ili projekta.

Predlozi programa se dostavljaju u dva primerka u štampanoj formi i na CD-u, na pisarnicu gradske opštine Savski venac ili poštom na adresu:
     Grad Beograd, Gradska opština Savski venac, 11 000 Beograd, ul. Kneza Miloša br. 69.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva, odnosno zaključno sa 21.12.2018. godine.

Svi učesnici konkursa se mogu informisati o rezultatima konkursa na zvaničnoj internet stranici opštine.

Učesnici javnog konkursa mogu preuzeti potrebnu konkursnu dokumentaciju sa zvaničnog internet sajta : www.savskivenac.rs

Sve dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona, 011/7151-853, ili slanjem elektronske pošte na savskivenackzm@gmail.comKomentari

Gradska opština Savski venac

http://www.savskivenac.rs

Kneza Miloša 69

011/ 2061-700

-

eAnkete