Градска општина Савски венац

Општина Савски венац је једна од најстаријих и истовремено централна београдска општина. Назив Савског венца је симболичан, јер територија општине попут венца на десној обали Саве прати њен ток. Образована је 1957 на територији од 1.580 хектара. Географски гледано Савски венац од ушћа Топчидерске реке до Бранковог моста Савом граничи са Новим Београдом, а Бранковом и улицама краљице Наталије и Масариковом са Старим градом. Преко улице Краља Милана, Славије и Булевара ослобођења гледамо се са Врачарцима, а потом од Аутокоманде, преко исте улице, све до Бањице и даље Црнотравском и Борском са Вождовчанима, одакле почиње граница са Раковицом. Раковичким путем и Булеваром Војводе Мишића састајемо се са Чукарицом. Према последњем попису, из 2002.године, на Савском венцу живи нешто више од 46.000 становника, а двапут више Београђана ту ради.

Јавни конкурс удружењима грађана за суфинансирање пројеката и програма из буџета ГО Савски венац за 2018. годину


Назив услуге

Јавни конкурс удружењима грађана за суфинансирање пројеката и програма из буџета ГО Савски венац за 2018. годину

Датум објављивања (последњег ажурирања)

објављено 07.12.2018. године 

Орган задужен за спровођење

Градска општина Савски Венац 

Текст конкурса

Председница Градске општине Савски венац, на основу члана 5. Одлуке о начину суфинансирања пројеката и програма удружења из буџета Градске Општине Савски венац („Сл. лист града Београда“, број 100/18), члана 37. Статута Градске општине Савски венац („Сл. Лист града Београда“, број 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13, 66/16), Одлуке о буџету Градске општине Савски венац за 2018. годину („Сл.лист града Београда 105/17) расписује

ЈАВНИ КОНКУРС УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА ИЗ БУЏЕТА ГО САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

да доставе

ПРЕДЛОГЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ЗА ПОТРЕБЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ ИЗ ОБЛАСТИ:

I. Бесплатни програм за учење страних језика (учење страних језика у трајању од 5 месеца/енглески, немачки, руски језик)

II. Организовање бесплатних радионица у природи за младе (едукација у области екологије и заштите животне средине)

Укупан износ за суфинансирање програма/пројеката удружења грађана из области под:

I. Бесплатни програм за учење страних језика је 1.000.000,00 динара, минималан износ одобрених средстава по програму је 50.000,00 динара, а максималан 1.000.000,00 динара.

II. Организовање бесплатних радионица у природи за младе је 700.000,00 динара, минималан износ одобрених средстава по програму је 50.000,00 динара, а максималан 700.000,00 динара.

Предлози програма морају бити достављени у запечаћеној коверти и са назнаком: „Пријава за Јавни конкурс удружењима грађана за суфинансирање пројеката и програма из буџета ГО Савски венац за 2018. годину, Комисији за избор пројеката и програма удружења грађана, за Програм из области под:

I. Бесплатни програм за учење страних језика (учење страних језика у трајању од 2 месеца/енглески, немачки, руски језик)

II. Организовање бесплатних радионица у природи за младе (едукација у области екологије и заштите животне средине)

са напоменом – НЕ ОТВАРАТИ“.

НАПОМЕНА :

На запечаћеној коверти потребно је назначити само изабрану област за коју се доставља предлог програма или пројекта.

Предлози програма се достављају у два примерка у штампаној форми и на CD-у, на писарницу градске општине Савски венац или поштом на адресу:
     Град Београд, Градска општина Савски венац, 11 000 Београд, ул. Кнеза Милоша бр. 69.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања Јавног позива, односно закључно са 21.12.2018. године.

Сви учесници конкурса се могу информисати о резултатима конкурса на званичној интернет страници општине.

Учесници јавног конкурса могу преузети потребну конкурсну документацију са званичног интернет сајта : www.savskivenac.rs

Све додатне информације се могу добити путем телефона, 011/7151-853, или слањем електронске поште на savskivenackzm@gmail.comКоментари

Градска општина Савски венац

http://www.savskivenac.rs

Кнеза Милоша 69

011/ 2061-700

-

еАнкете