Градска општина Савски венац

Општина Савски венац је једна од најстаријих и истовремено централна београдска општина. Назив Савског венца је симболичан, јер територија општине попут венца на десној обали Саве прати њен ток. Образована је 1957 на територији од 1.580 хектара. Географски гледано Савски венац од ушћа Топчидерске реке до Бранковог моста Савом граничи са Новим Београдом, а Бранковом и улицама краљице Наталије и Масариковом са Старим градом. Преко улице Краља Милана, Славије и Булевара ослобођења гледамо се са Врачарцима, а потом од Аутокоманде, преко исте улице, све до Бањице и даље Црнотравском и Борском са Вождовчанима, одакле почиње граница са Раковицом. Раковичким путем и Булеваром Војводе Мишића састајемо се са Чукарицом. Према последњем попису, из 2002.године, на Савском венцу живи нешто више од 46.000 становника, а двапут више Београђана ту ради.

ОДЛУКУ о избору пројеката/програма из области -безбедност у саобраћају на путевима ГО Савски венац -


Назив услуге

ОДЛУКУ о избору пројеката/програма из области -безбедност у саобраћају на путевима ГО Савски венац  -

Датум објављивања (последњег ажурирања)

објављено 18.02.2019. године 

Орган задужен за спровођење

Градска општина Савски Венац 

Текст конкурса

Председница  ГО Савски венац, на основу члана 37. Статута ГО Савски венац („Сл. лист града Београда“ бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13, 66/16), у складу са Уредбом Владе Републике Србије о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС", број 16/18), на предлог Комисије за координацију безбедности саобраћаја на путевима ГО Савски венац, уз позитивно мишљење Већа са 6. телефонске седнице, одржане дана 12.02.2019. године, донела је

ОДЛУКУ о избору пројеката/програма из области -безбедност у саобраћају на путевима ГО Савски венац  -

I УСВАЈАЈУ СЕ Извештај о спроведеном јавном конкурсу, предлог коначне ранг листе пројеката/програма који се суфинансирају из буџета ГО Савски венац за 2019. годину Комисије за координацију безбедности саобраћаја на путевима ГО Савски венац  и чине саставни део Одлуке.

II УТВРЂУЈЕ СЕ коначна ранг листа и иста је саставни део Одлуке.

III На основу Одлуке донети Решење о дoдели средстава и закључити уговор о суфинансирању пројеката/програма са изабраним подносиоцем у року од седам дана од дана доношења ове одлуке.

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕКоментари

Градска општина Савски венац

http://www.savskivenac.rs

Кнеза Милоша 69

011/ 2061-700

-